Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 112

Tuần này 429

Tháng này 1623

Tất cả 149658

Ngày 25/12/2019, Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2019 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể viên chức, người lao động của VPĐKĐĐ.
IMG 8556
Đồng chí Nguyễn Quang Trung – Giám đốc VPĐKĐĐ
phát biểu khai mạc hội nghị
Năm 2019, mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; của Đảng bộ Sở, có sự phối hợp của các phòng chuyên môn của Sở; sự phối hợp tạo điều kiện của các đơn vị liên quan từ cấp huyện tới cấp xã, các chủ đầu tư cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động, đơn vị đã hoàn thành đạt kết quả xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể:
Về Công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; Cập nhật, chỉnh lý biến động; Đăng ký và Lưu trữ hồ sơ địa chính: Các Chi nhánh đã từng bước thực hiện tốt việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính với 13.870 hồ sơ trích đo, trích lục do đơn vị thực hiện. Tiếp nhận kết quả sắp xếp hồ sơ tài liệu 8.985 hồ sơ (phường Tân Hòa, phường Hữu Nghị). Chỉnh lý được 272 m giá đảm bảo theo yêu cầu, thông tin trong hồ sơ địa chính đã đáp ứng tốt hơn cho công tác đăng ký, khai thác sử dụng. Việc vận hành cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc được thực hiện tốt, hệ thống đường truyền đảm bảo thông suốt, kiểm tra cập nhật 633 trường hợp vào cơ sở dữ liệu địa chính. Công tác xây dựng cở sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy tại xã Lạc Hưng và Lạc Lương: Thực hiện xong, đang tiến hành công tác nghiệm thu và tích hợp vào hệ thống.
Về Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức thực hiện xong 1.538 hồ sơ; thực hiện xong 18.804 hồ sơ Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; thực hiện xong 9.497 hồ sơ Đăng ký giao dịch bảo đảm; thực hiện xong 15.997 hồ sơ Chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính; Thực hiện in 1.893 phiếu chuyển in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Chi cục Đăng ký đất đai, phòng TN&MT các huyện chuyển in cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Về Công tác thống kê đất đai hàng năm: Đơn vị đã chỉ đạo các Chi nhánh VPĐKĐĐ nắm bắt, tổng hợp chuyên sâu, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường trong việc tổng hợp số liệu. Kết quả, việc thực hiện thống kê đất đai đạt chất lượng cao hơn, số liệu tổng hợp đảm bảo chính xác hơn và được đồng bộ giữa các cấp, được thực hiện và tổng hợp số liệu trên phần mềm chung của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong tham luận Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị và các cán bộ, viên chức VPĐKĐĐ đã có nhiều ý kiến đóng góp nhằm khắc phục khó khăn, tồn tại cũng như đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của tập thể VPĐKĐĐ.
IMG 8642
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của VPĐKĐĐ trong năm 2019. Đồng thời yêu cầu VPĐKĐĐ cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại của năm 2019. Để triển khai thực hiện tôt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị VPĐKĐĐ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phải thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình quản lý để phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; tăng cường công tác tập huấn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành nhất là về lĩnh vực Đăng ký đất đai nhằm nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức VPĐKĐĐ trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Sở cũng như có nhiều giải pháp trong việc nâng cao công tác đăng ký nhà nước về đất đai; thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, các nội quy, quy chế của đơn vị... đảm bảo hoàn thành tốt các công việc được giao.
Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức và tập thể các phòng chuyên môn, các Chi nhánh VPĐKĐĐ, năm 2019 đã đạt kết quả bình xét thi đua khen thưởng như sau:
* Tập thể: Tập thể đơn vị được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 14 Tập thể (03 phòng chuyên môn, 11 Chi nhánh VPĐKĐĐ) được Giám đốc Sở TN&MT khen tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến". Tập thể VPĐKĐĐ được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, là đơn vị đứng thứ nhất Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua. Tập thể phòng Hành chính - Tổng hợp được đánh giá “Tập thể Lao động xuất sắc” đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
 * Cá nhân: Có 31 viên chức với 17 giải pháp công tác được Hội đồng đánh giá của Sở công nhận. 28 công chức, viên chức được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 62 viên chức được Giám đốc Sở TN&MT khen tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến". 11 viên chức được khen tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". 01 công chức (Giám đốc đơn vị) đề nghị Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen.
IMG 8695
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”cho các tập thể đạt danh hiệu
IMG 8723
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT 
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các đồng chí đạt danh hiệu

Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction