Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 66

Hôm qua 74

Tuần này 140

Tháng này 1334

Tất cả 149369

(HBĐT) - Chiều 18/10, đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên tổ công tác của BTV Tỉnh ủy.
tdn
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra. 
Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng QLNN về TN&MT. Các mặt công tác của Sở ngày càng có chuyển biến, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường ngày càng đi vào nền nếp, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. 
Về thực hiện 2 chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 95%. Đến nay, dự kiến đạt 93% và phấn đấu đến năm 2020 đạt 95%. Đối với chỉ tiêu về số cơ sở sản xuất kinh doanh được xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%. Đến nay, dự kiến đạt 97% và phấn đấu đến năm 2020 đạt 97,5%. Bên cạnh đó, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành 5 chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 
Sở TN&MT cũng nêu lên những khó khăn, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chậm so với yêu cầu. Xử lý nguồn gốc, quản lý quỹ đất nông, lâm trường còn nhiều khó khăn. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, công trình điện tiến độ chậm. Sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ và hiệu quả... 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Sở TN&MT trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đánh giá cao vai trò của Sở TN&MT đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Sở TN&MT tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng QLNN về TN&MT. Trong đó, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đối với tất cả các lĩnh vực ngành TN&MT. Tăng cường xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về tài nguyên môi trường, rà soát kiến nghị thu hồi các dự án đầu tư không triển khai hoặc vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu về môi trường, xử lý chất thải, độ che phủ rừng, xây dựng NTM. Tập trung cao độ thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, làm tốt công tác GPMB các dự án trọng điểm, đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai tạo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, đô thị hóa, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Theo L.C - baohoabinh.com.vn - 18/10/2019

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction