Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 13

Hôm qua 112

Tuần này 431

Tháng này 1625

Tất cả 149660

Ngày 25/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác TN&MT năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

k1

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành TN&MT tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.Năm 2018, Sở TN&MT đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 84 dự án, diện tích 185,25 ha; thu hồi đất để cho tuê đất, giao đất 50 tổ chức, diện tích 266,74ha; chuyển múc đích sử dụng đất cho 03 tổ chức, diện tích 4,2 ha.. ; chuyển giao  đất sang thuê đất, thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho 2 tổ chức, diện tích 148,2ha. Trình UBND tỉnh  cấp mới  GCNQSD đất cho 48 tổ chức, hộ gia đinh diện tích 154,1 ha.  Cấp đổi cho 17 tổ chức; thẩm dịnh hồ sơ , ký quyết định hủy 122 GCNQSD đất của hộ gia đình và cá nhân; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho 13 dự án; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 21 dự án, phê duyệt hỗ trợ khác cho 52 dự án; Tiếp nhận và sử lý  47 hồ sơ đăng ký cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại và 04 hồ sơ đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, đảm bảo tiến độ quy định…..

Tại hội nghị các đồng chí thay mặt cho các phòng, ban chuyên môn và đợn vị trực thuộc sở tham gia thảo luận và góp ý vào  bản báo cáo về các lĩnh vực quản lý đất đai;  và giải quyết các thủ tục hành chính…; để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Sở TN&MT đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nội dung sau: Một là, Công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu: Thực hiện lồn ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các lĩnh vực tại các địa phương. Thúc đẩy công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quan tâm chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nguồn kinh phí cho chuyên môn quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Hai là, Đầu tư trang thiêt bị, phương tiện, dự đoán chi tiết nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường đáp ứng về tiến độ triển khai phục vụ các nhiệm vụ quan trọng. Ba là, đề nghị bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” theo Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/12/2012; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bốn là, xem xét bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp cho ngành TN&MT để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ của Sở và các đơn vị thuộc Sở. Năm là, Điều chỉnh, bổ sung, lập, phê duyệt và công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 thuộc thẩm quyền của tỉnh. Sáu là, Đầu tư kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các địa phương, nhất là cấp huyện, cấp xã. Bẩy là, Cấp bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tám là, Đề nghị Bộ, Ngành trung ương, Thanh tra tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thường xuyên hơn nữa mở các lóp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; bổ sung, trang bị các phương tiện kỹ thuật, máy móc trang thiết bị kỹ thuật cao; tăng cường biên chế phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại để công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả hơn.

k2

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của sở TN&MT trong năm 2018. Năm 2019, đồng chí đề nghị Sở TN&MT cần nêu cao vai trò quản lý tạo ra tăng trưởng ngành; Tập trung thực hiện nhiệm vụ rà soát lại các thể chế ban hành để giải quyết tình trạng nhiều dự án thuộc lĩnh vực đang bế tắc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm quản lý tài nguyên đi vào nề nếp; thắt chặt và chấn chỉnh ngay tình trạng các doanh nghiệp không chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của các dự án, đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép để làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Sở TN & MT tặng giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến chocác tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2018.

Một số hình ảnh tại hội nghị

k3

 

k4

 

k5

 

k6

Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction