Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 27

Hôm qua 112

Tuần này 445

Tháng này 1639

Tất cả 149674

Ngày 07/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (TN&MT) tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở TN&MT năm 2018. Đồng chí Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MTchủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có đại diện Lãnh đạo: Ban tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Sở Nội vụ.

1hn

 Đ/c: Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy -

Giám đốc Sở TN&MT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Quang Điệp - Đảng ủy viên – Phó Giám đốc Sở TN&MT trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở TN&MT năm 2018. Trong năm 2018, Đảng ủy Sở đã cùng tập thể lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác như: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018; Chương trình thực hành tết kiệm, chóng lãng phí năm 2018; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018; Kế hoạch luân chuyển, chuyển đối vị trí công tác năm 2018; Kế hoạch công tác dân vân chính quyền năm 2018, tích cực chủ động trong công tác chuyên môn và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt hệ thống pháp luật và chính sách thuộc các lĩnh vực như đất đai, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của địa phương…

2hn Đ/c: Bùi Quang Điệp - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở TN&M

 trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo năm 2018

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tập thể các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, thảo luận góp ý vào báo cáo, 100% các đồng chí đều nhất trí với bản kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

Sau phần trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể là phần trình bày kiểm điểm cá nhân năm 2018 của từng đồng chí Lãnh đạo Sở. Các đồng chí lãnh đạo Sở luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; luôn gương mẫu trong cuộc sống và công tác; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

3hn

Các đại biểu về dự hội nghị

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường nhận mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; cá nhân 01 Đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 03 Đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4hn

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với Báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân Lãnh đạo Sở TN&MT năm 2018. Đồng chí Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại Hội nghị. Trong năm 2019, tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Sở TN&MT tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được; khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm tồn tại; đề ra các biện pháp và giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction