Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 23

Hôm qua 90

Tuần này 113

Tháng này 23

Tất cả 152251

Sáng ngày 28/12/2018, tại tỉnh Hòa Bình Cụm thi đua số III Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2018 của cụm. Về dự Hội Nghị có Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng Ban TĐKT tỉnh Hòa Bình; và Lãnh đạo các Sở TN&MT 06 tỉnh phía Tây Bắc bộ ( Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai).

1kt

Đ/c: Hà Mạnh Cường - P.GĐ sở TN&MT tỉnh Yên Bái đơn vị Cụm trưởng

Cụm thi đua số III năm 2018 thông qua báo cáo tổng kết

 công tác TĐKT năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tại báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Cụm thi đua số III, Đ/c Hà Mạnh Cường - PGĐ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2018 đã nêu: tại Hội Nghi tổng kết công tác TĐKT năm 2017, các Sở trong Cụm thi đua số III đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2018. 06/06 đơn vị trong cụm đã ký giao ước thi đua  phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, các thành viên trong Cụm đã chủ động trong công tác chuyên môn và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt hệ thống pháp luật và chính sách thuộc các lĩnh vực của ngành như đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường của địa phương; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong toàn ngành: 100% các đơn vị trong Cụm nghiêm túc thực hiện tốt mọi quy chế và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng.

Năm 2018, các Sở đã phát động các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: hưởng ứng  và phát động phong trào thi đua của Bộ Tài nguyên và  Môi trường với chủ đề “ Kỷ cương liêm chính, hành dộng, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”. tiếp tục triển khai phong trào thi đua “ chung sức xây dựng nông thôn mới”. phong trào “ cả nước  chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”, phong trào “ doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”; tham gia tích cực vào giải thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; phát động phong trào thi đua chuyên đề do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động “ Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình, đạt hiệu quả thiết thực.

Về lĩnh vực đất đai, công tác quy hoạch sử dụng đất các sở đã hoàn thành kế hoạch sử dụng năm 2017 cho các huyện thành phố. Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố. 100% các đơn vị thành viên trong cụm đã hoàn thành thống kê đất đai đên 01/1/2018 và cập nhật biến động đất đai lên hiện trạng sử dụng đất các xã theo quy định, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Trong năm 2018 các Sở trong cụm đã giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 138 tổ chức và thu hồi đất cuả 31 tổ chức…

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức hưởng ứng tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường; hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2018 với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Trong năm 2018 toàn cụm đã có 127 báo cáo ĐTM được phê duyệt đã thẩm định và cấp 120 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại…

Về lĩnh vực địa chất khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được đầy mạnh, thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thị sát nắm tình hình và kịp thời phát hiện giải tỏa đối với các khu có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép. Năm 2018 các sở trong cụm 3 đã trình cấp 24 giấy phép  thăm dò khoáng sản , 50 giấy phép  khai thác khoáng sản, 09 thủ tục đóng của mỏ, 22 điểm mỏ được cấp quyền khai thác…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Cụm thi đua số III xác định 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong đó: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm về công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền phổ biến và thực hiện đúng quy định về luật thi đua khen thưởng; Tập trung bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; tăng cường chỉ đạo điểm về công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng ra các đơn vị khác trong toàn ngành;  tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, các nhiệm vụ công tác năm 2019. Tăng cường mối quan hệ giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức sơ kết, tổng kết các đợt thi đua theo chuyên đề do Bộ TN&MT phát động. Tổng kết  công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, đề ra các giải pháp đẩy mạnh phong trao thi đua năm 2020; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Thi đua khen thưởng tinh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo công tác thi đua khen thưởng theo quy định.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2018, qua bình xét khen thưởng của các thành viên trong Cụm đã thống nhất đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ thi đua xuất sắc cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; tặng bằng khen cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

2kt

Đ/c: Đinh Văn Hòa – GĐ Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đơn vị Cụm trưởng

Cụm thi đua năm 2019 đã thông qua Kế hoạch công tác TĐ-KT năm 2019

Tại Hội nghị đồng chí Đinh Văn Hòa – GĐ Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2019 đã thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, cho cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành về vị trí vai trò trách nhiệm đối với ngành TN&MT nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước nói chung, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển ngành theo đường lối của đảng và nhà nước quyết tâm phấn đấu xây dựng ngành TN&MT phát triển vững mạnh toàn diên, quản lý khai thác sử dụng tết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, ngoài việc thi đua khen thưởng của cụm phải thiết thực công khai dân chủ tết kiệm, phát huy được sức mạnh tổng hợp của tổ chức đảng chính quyền đoàn thể và từng cán bộ công chức viên chức, người lao động…

3kt

Các thành viên trong Cụm đã  ký kết giao ước thi đua năm 2019

Kết thúc Hội nghị các thành viên trong Cụm đã  ký kết giao ước thi đua năm 2019 và bàn giao trách nhiệm Cụm trưởng năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Một số hình ảnh tại hội nghị 

4kt

 

5kt

 

6kt

 

7kt

Bùi Minh Khánh

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction