Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 90

Tuần này 115

Tháng này 25

Tất cả 152253

 Ngày 15/12/2018, Công đoàn bộ phận Chi cục Quản lý đất đai tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đạo Hạnh  Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Đại hội được nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn giai đoạn 2017 - 2018; phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy; sự chỉ đạo và hướng dẫn sát sao của Công đoàn Sở TN&MT; sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của chính quyền trong mọi hoạt động của Công đoàn Chi cục QLĐĐ. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua Công đoàn bộ phận Chi cục QLĐĐ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tham gia quản lý, tổ chức các phong trào,tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên và tổ chức các họat động xã hội, công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh, động viên cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

1aa

Đ/c Trần Đạo Hạnh – Phó Chủ tịch CĐ Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đạo Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở TN&MT ghi nhận và chúc mừng những kết quả của Công đoàn bộ phận Chi cục QLĐĐ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua Đồng thời,  đồng chí mong muốn Công đoàn bộ phận Chi cục QLĐĐ tiếp tục phát huy tích cực sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra, đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, triển khai vận động CBCCVC học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và của các cấp Công đoàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; Ban Chấp hành Công đoàn  bộ phận và các đoàn viên công đoàn cần phát huy tính dân chủ, khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận khóa mới gồm 03 đồng chí: Phạm Minh Dân, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuân Hương là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Công đoàn bộ phận Chi cục QLĐĐ thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

2aa

Toàn cảnh đại hội

3aa

Đ/c Trần Đạo Hạnh – Phó Chủ tịch CĐ Sở TN&MT

tặng hoa Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2017 – 2022

Bùi Minh Khánh

 

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction