Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 90

Tuần này 110

Tháng này 20

Tất cả 152248

 Ngày 09/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường cho các Sở, ban ngành, phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hòa bình. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Phát biểu tại Hội Nghị đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT đánh giá cao công tác quản lý và bảo vệ môi trường và khai thác sử dụng tết kiệm tài nguyên thiên nhiên tại các huyện, thành phố trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã thu được nhiều kết quả tốt, nhận thức của cộng đồng từng bước được nâng cao, tuy nhiên vẫn đề ô nhiễm sinh thái môi trường vẫn đang là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đồng chí mong muốn tại hội nghị lần này được phổ biến, trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhận, biết thêm nhiều kiến thức về công tác bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp chỉ đạo và thực hiện tốt hơn nữa về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường, quan tâm nhiều hơn nữa về công tác bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của mình. Lập cứng đầy đủ các quy định của pháp luật về môi trường, các thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

1a

Đ/c  Nguyễn Trần Anh – Phó Giám đốc Sở TN&MT

phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Tại Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn các bước thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung trao đổi gồm: Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án; Tình hình thực hiện pháp luật về BVMT tại các cơ sở, doanh nghiệp; Phát động phong trào thi đua giảm thiểu rác thải nhựa.

2a

Đ/c Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thẩm định và ĐTM - Chi cục

Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai hướng dẫn

các bước thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng phòng KSON&QLCT Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh qua các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: luật BVMT 2014; Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu;Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 10/10/2016; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017; Thông tư số 58/2015/TTLT-BTNMT-BYT.

3a

 

Đ/c Phạm Thành Long- Trưởng phòng KSON&QLCT Chi cục Bảo vệ

 môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn công tác kiểm

 soát ô nhiễm và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sau khi nghe giảng viên triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, các học viên tham dự Hội nghị đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến các kinh nghiệm biện pháp, giải pháp trong vấn đề môi trường. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc bảo vệ môi trường, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó cùng với các doanh nghiệp nghiên cứu đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết khúc mắc về môi trường.

Thông qua Hội Nghị lần này Sở TN&MT cũng đã phát động phong trào thi đua giảm thiểu rác thải nhựa và kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp và cộng đồng cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị

4a

 

 

5a

 

 

6a

 

 

7a

 

                                                                                  Bùi Minh Khánh

 

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction