Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 1

Hôm qua 80

Tuần này 191

Tháng này 2013

Tất cả 157619

 Ngày 26/07/2018, tại Hội trường UBND huyện Yên Thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy – tỉnh Hòa Bình.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bùi Thị Kim Cúc – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc; chuyên viên ngành tài nguyên và môi trường của Sở và của huyện, lãnh đạo và cán bộ 13 xã, thị trấn thuộc huyên Yên Thủy và đại diện Trung tâm kiểm định sản phẩm Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

IMG 0788

Đ/c Trần Đức Thắng – Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh hòa bình

Quán triệt nôi dung công việc và giới  thiệu sơ bộ về cơ sở dữ liệu

Theo kế hoạch, dự án triển khai trên toàn địa bàn 13 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thủy. Mục đích của dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Yên Thủy đảm bảo lưu trữ được toàn bộ hiện trạng dữ liệu địa chính tại huyện; đáp ứng nhu cầu tiếp cận và khai thác thông tin về đất đai của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế; phục vụ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Ứng dụng hệ thống Elis phục vụ quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu địa chính; đầu tư cơ sở vật chất, máy nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý, khai thác dữ liệu địa chính, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới.

IMG 0786

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho 13 xã, thị trấn theo mô hình tập trung tại cấp tỉnh, kế thừa các sản phẩm từ công tác đo đạc, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện nhập dữ liệu bản đồ địa chính; thực hiện nhập dữ liệu thuộc tính các thửa đất; xây dựng kho dữ liệu hồ sơ địa chính đối với hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận; tích hợp dữ liệu các xã thành dữ liệu cấp huyện; tích hợp dữ liệu giữa cấp huyện và cấp tỉnh; đầu tư trang thiết bị tối thiểu ở cấp huyện và cấp tỉnh để đảm bảo quản lý, vận hành, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu; số trường thông tin nhập liệu, thực hiện theo chuẩn dữ liệu địa chính; đào tạo sử dụng, vận hành, khai thác hệ thống ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã từ nay đến ngày 11/12/2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở TN&MT giới thiệu sơ bộ về cơ sở dữ liệu, quán triệt việc triển khai kế hoạch triển khai thiết kế kỹ thuật dự toán cho xã là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các ngành đối với địa phương. Đồng thời, đồng chí mong muốn các đơn vị quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này để đẩy nhanh các quyền lợi của mình; các cơ quan đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau để thu tập dữ liệu….Đồng chí cũng đề nghị các phòng ban chuyên môn bố trí đủ nhân lực kỹ thuật, thiết bị máy móc công nghệ có độ chính xác cao, tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật để thi công và kiếm tra giám sát dự án đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bùi Minh Khánh

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction