Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 58

Hôm qua 87

Tuần này 58

Tháng này 2420

Tất cả 137455

 Tăng cường quản lý Nhà nước và hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

011k

Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách TN&MT Nguyễn Thế Chinh phát biểu tại hội thảo

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường quản lý Nhà nước và hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Hội thảo nhằm góp phần xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tham dự hội thảo có Viện trưởng  Viện Chiến lược Chính sách TN&MT Nguyễn Thế Chinh; ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp – Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương; ông Moritz Michael, Phó trưởng đại diện Quỹ Hanns Seidel Foundation (Đức) cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, các Bộ, ban, ngành và đông đảo chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XI đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đặt ra các mục tiêu đến năm 2020 và 2050. Trong bối cảnh thế giới và trong nước đã có nhiều thay đổi, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở này, Viện Chiến lược CS TN&MT phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng 2 chuyên đề: “Tăng cường quản lý Nhà nước về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và “Hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, góp phần hoàn thiện thể chế, thúc đẩy công tác quản lý nhà nước phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế.

011l

Các đại biểu tham dự hội thảo

Xung quanh 2 chuyên đề này, các đại biểu đã chia sẻ về thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật liên quan đến Nghị quyết, đồng thời, thảo luận về các vấn đề: Hoàn thiên phát luật theo hướng khắc phục chồng chéo và xung đột, tạo ra môi trường pháp lý thuân lợi để thực hiện các nhiệm vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý các lĩnh vực đảm bảo đủ sức răn đe; sử dụng hợp lý, hiệu quả, nguồn lực theo hướng tổng hợp quản lý thống nhất, tập trung vào đầu mối và xác định các chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và chú trong phối hợp liên ngành; cơ chế để nhân dân giám sát có hiệu quả viêc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; trao đổi thông tin kinh nghiệm, đối thoại chính sách; tăng cường hợp tác với các nước liên quan về tổ chức diễn đàn bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới, tiếp cận công nghệ mới, huy động nguồn lực cho giảm phát thải, thích ứng BĐKH, tăng cường bảo vệ TN&MT…

Tiếp thu thảo luận, ông Vũ Mạnh Hùng cho rằng, các ý kiến rất đúng và trúng, gợi mở nhiều vấn để đưa vào Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và gửi lên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Qua đó, đề xuất các giải pháp, quan điểm mới để bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách về TN&MT. Trước mắt, có thể sửa đổi các Luật, Đất đai, Khoáng sản, BVMT, TNMT Biển và Hải đảo… Ban soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến và tiếp tục hoàn thiên báo cáo trong thời gian tới.

Theo Khánh Ly monre.gov.vn

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction