Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 6

Hôm qua 54

Tuần này 558

Tháng này 1752

Tất cả 149787

 Tham dự và chủ trì hội Nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, tiến sỹ Phạm Ngọc Hồ, Viên tự động hóa và môi trường; Giáo sư, tiến sỹ Bernhard Mueller, Viện đô thị sinh thái và phát triển vùng, Cộng hòa Liên bang Đức; đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở, ngành chức năng, chính quyền huyện Lương Sơn, các tổ chức, doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn huyện Lương Sơn.

IMG 0191

Đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Bùi Văn Khánh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả phối hợp của các bên, tính thiết thực của hội thảo, cho rằng những kết quả của dự án MAREX góp phần cho sự quản lý và khai thác khoáng sản được hiệu quả sẽ giúp tỉnh thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách thống nhất từ khâu quản lý quy hoạch, quản lý giám sát, đầu tư khoa học, ứng dụng công nghệ, chủ động hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững giữa khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Hòa Bình và Việt Nam.

Qua 3 năm triển khai dự án MAREX " Quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản tỉnh Hòa Bình - một đóng góp cho phát triển bền vững tại Việt Nam” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại Hội nghị các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ đã trình bày báo cáo các đề tài nội dung của huyện Lương Sơn mà đã được lựa chọn nghiên cứu điển hình như: Hiện trạng và tiềm năng khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng huyện Lương Sơn; đa dạng sinh học; đánh giá nguy cơ trượt lở đất đá khu vực các mỏ khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý và các công cụ để theo dõi hoạt động khai thác mỏ, tác động không gian và môi trường; thiết kế phần mềm đánh giá chất lượng môi trường và áp dụng cho khu vực khai thác khoáng sản; áp dụng phân tích dòng vật chất trong định hướng phát triển khai thác vật liệu xây dựng ở mỏ đá vôi; nghiên cứu chế biến đá mạt thay thế cát xây dựng - một kỹ thuật sản xuất sạch hơn áp dụng cho mỏ khai thác đá bazan/vôi trên địa bàn; xây dựng bản đồ đánh giá môi trường chiến lược tích hợp quy hoạch không gian và quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng.

Tại Hội nghị, Giáo sư, tiến sỹ Bernhard Mueller khuyến nghị như phải hài hòa giữa môi trường, khai thác với cộng đồng địa phương; hài hòa giữa các bên với nhau, tăng cường sự quy hoạch sử dụng đất để xác định được sự trung hạn và dài hạn xác định bồi thường cho người dân công bằng nhất; cải thiện kiến thức hiểu biết về nhu cầu vật liệu xây dựng đưa ra dự đoán chính xác nhất giữa cung và cầu; áp dụng công nghệ hiện đại nhất, áp dụng khai thác sạch; phần mềm cơ sở dữ liệu cần phải quan trắc đánh giá khai thác khoáng sản của địa phương; tiếp tục tăng cường năng lực của tổ chức cá nhân đảm bảo khai thác được thuận lợi; liên minh MAREX, giao thoa giữa quản lý nhà nước, doanh nghiệp và dân sự (liên minh 3 bên) mỗi bên đều có vai trò chức năng riêng nhưng cần phải hợp tác với nhau.

Kết thúc hội nghị Giáo sư, tiến sỹ Phạm Ngọc Hồ Viện tự động hóa và môi trường yêu cầu các chuyên gia dịch các bản báo cáo, dự án ra tiếng việt; phần mềm sau khi hoàn thiện sẽ bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình để quản lý tốt khai thác tài nguyên; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chí Nguyễn Trần Anh Phó giám đốc sở đề cao và ghi nhận sản phẩm sau khi nghiệm thu và bàn giao chính thức tất cả các tài liệu có liên quan để quản lý và áp dụng và dự án cần được người sử dụng cảm nhận được sự hiệu quả của nó.

Một số hình ảnh tại hội nghị

IMG 0260
IMG 0278
IMG 0285
IMG 0308

                                                                                                                                                                                               Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction