Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 72

Tuần này 176

Tháng này 2057

Tất cả 147995

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đặc biệt là quản lý về địa giới hành chính các cấp, giải quyết các tranh chấp địa giới hành chính là vấn đề không ít khó khăn, phức tạp ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ đòi hỏi các cấp quản lý nhà nước cần có những kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về đặc điểm lịch sử khu vực tranh chấp cũng như trình độ lý luận cơ bản về địa giới hành chính và quản lý địa giới hành chính.

Tỉnh Hòa Bình trong những năm gần đây có 05 điểm tranh chấp địa giới hành chính với các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa chưa được giải quyết, thống nhất gồm: Khu núi Đá Hàn; Đền Cát Đùn; Chín Quả Đồi Lim; Vườn Ẩm, Mống Ếch và khu vực Vạn Mai của huyện Mai Châu. Việc tranh chấp địa giới hành chính đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân trong khu vực, công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trong vùng tranh chấp gặp rất nhiều khó khăn, mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Quyết định số 2554/QĐ-BCĐ ngày 29/7/2016 của Ban Chỉ đạo triển khai Dự án 513 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2016-2020; Công văn số 618/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 29/9/2017 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc xác định đường địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Hòa Bình với tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực núi Đá Hàn và Vườn Ẩm, Mống Ếch.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành ở Trung ương và của hai tỉnh, Hòa Bình và Ninh Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì Hội nghị xác định đường địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại 4 khu vực bao gồm: Chín quả đồi lim; núi Đá Hàn; Vườn Ẩm, Mống Ếch và đền Cát Đùn. Tại Hội nghị này hai tỉnh đã thống nhất được phương án xác định đường địa giới giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại hai khu vực: núi Đá Hàn và Vườn Ẩm, Mống Ếch. Thời gian thực hiện cắm mốc xác định đường địa giới hành chính tiến hành trong năm 2017.

Tháng 11 năm 2017, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giao Trung tâm Biên giới và địa giới phối hợp với Sở Nội vụ và các cấp, các ngành của hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình triển khai cắm mốc thực địa xác định đường địa giới hành chính để có căn cứ pháp lý hoàn thiện Dự án 513 của hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình tại hai khu vực núi Đá Hàn thuộc xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình; khu vực Vườn Ẩm, Mống Ếch thuộc xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình với xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đồng thời đây cũng là cơ sở để nhân dân trong vùng ổn định đời sống giúp chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về địa giới hành chính được đảm bảo thống nhất.

Ngày 09 tháng 11 năm 2017 đoàn công tác triển khai thực hiện chỉ dẫn, xác định đường địa giới hành chính tại thực địa, cắm mốc địa giới hành chính, đo tọa độ và độ cao các mốc tại khu vực Núi Đá Hàn thuộc xã Đồng Tâm huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình:

1

Mốc 02T.10 tại núi Đá Hàn

Tiếp đó ngày 10 tháng 11 năm 2017 đoàn công tác thực hiện chỉ dẫn, xác định đường địa giới hành chính tại thực địa, cắm mốc địa giới hành chính, đo tọa độ và độ cao các mốc tại khu vực Vườn Ẩm và Mống Ếch thuộc xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình:

2

Mốc 02T.18 tại khu Vườn Ẩm

3

Mốc 02T.17 tại khu Mống Ếch

Được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tốt việc phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết địa giới hành chính các cấp và tranh chấp đai liên quan đến địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, cụ thể từ năm 2014 đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo tốt và có hiệu quả việc trích đo lập bản đồ địa chính hai khu vực tranh chấp xóm Hồng xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy và xóm Lộc Thành, xã An Lạc, huyện Lạc Thủy; xóm Cao Lương, xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy và xóm Niếng, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, giúp cho các cấp các ngành có cơ sở để giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai ở địa phương.

Để tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những hiệu quả đã đạt được trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo trong lĩnh vực Đo đạc và bản đồ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vướng mắc về địa giới hành chính, đặc biệt là công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính tại các xã, thị trấn để xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh được đồng bộ thống nhất theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quản lý địa giới hành chính đến các huyện, thành phố nhất là đội ngũ các bộ chuyên môn của các xã, thị trấn và đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Văn Hiền

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction