Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 71

Hôm qua 83

Tuần này 154

Tháng này 3417

Tất cả 123531

 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và đất thương mại dịch vụ tại đô thị.

Ngày 12/02/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và đất thương mại dịch vụ tại đô thị. Tham dự phiên đấu giá có bà Phạm Thị Mơ - Chi cục trưởng Chi cục Quản Lý đất đai - Sở TTN&MT; ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình; ông Lê Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Quản lý giá và Tài sản công - Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình; ông Quách Tài Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Tạ Anh Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ; bà Nguyễn Thị Lệ Quyên - Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng quản lý đất đai - Trtung tâm Phát triển quỹ đất; Ông Hoàng Châu Khôi - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố HoaHHHòa Bình; ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến; ông Phạm Quang Huy - Đấu giá viên – Công ty Cổ phần Tài chính đấu giá Hòa Bình (Công ty Đấu giá Hòa Bình) và 2 tổ chức tham gia đấu giá: Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Việt An; Công ty Cổ phần Vincom Retail.

IMG 9291

Ông Phạm Quang Huy, Đấu giá viên - Công ty Đấu giá Hòa Bình,

điều hành cuộc bán đấu giá

Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 2.446m2  quy hoạch đất ở tại đô thị: 38.105.530.00 đồng (Ba mươi tám tỷ, một trăm linh năm triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 4.810m2  quy hoạch đất thương mại, dịch vụ: 805.320.000 đồng/ năm (Tám trăm linh năm triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng); giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

Kết quả phiên đấu giá, đấu giá viên người điều hành cuộc đấu giá công bố người trúng đấu giá và mua được tài sản đấu giá là Công ty Cổ phần Vincom Retail có trụ sở chính: Nhà B10A - Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội với giá mua được tài sản: Quyền sử dụng đấ để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 2.446,0 m2  là 38.500.000.000 đồng (ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn); quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích đất 4.810,0 m2  là 830.000.000 đồng/năm (Tám trăm ba mươi triệu đồng trên một năm.)

Một số hình ảnh phiên đấu giá

IMG 9295

Đại diện Sở Tài nguyên; Trung tâm Phát triển quỹ đất

IMG 9300

Đại diện UBND thành phố Hòa Bình

IMG 9306

Các tổ chức tham gia đấu giá

Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction