Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 61

Hôm qua 76

Tuần này 221

Tháng này 1403

Tất cả 85503

Ngày 25/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác TN&MT năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

IMG 8667

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành TN&MT tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.Năm 2017, Sở TN&MT đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: Trình UBND tỉnh quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh diện tích thuê đất cho 96 tổ chức với diện tích 893,5 ha; trình cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và chứng nhận bổ sung tài sản cho 96 tổ chức với diện tích 946,5 ha; ký hơp đồng thuê đất mới cho 68 tổ chức với diện tích 293,9 ha; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho 48 dự án; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 39 dự án, phê duyệt hỗ trợ khác cho 17 dự án; trình UBND tỉnh: lập 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá vôi làm VLXDTT cho đơn vị đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại huyện Đà Bắc; 15 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sán Đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng tại huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi; phê duyệt 4 kết quả thăm dò; cấp 15 Giấy phép khai thác khoáng sản Đất san, lấp khi cải tạo mặt bằng tại huyện Lương Sơn, Lạc thủy, Kỳ Sơn, Kim Bôi; thẩm định hồ sơ cấp sổ chủ nguồn thải CTNH cho 11 đơn vị; thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho18 đơn vị; triển khai kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quyết đinh số 53/QĐ-STNMT ngày 10/3/2017 được 46 cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản đối với 08 cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất 03 cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường đối với 37 đơn vị, cá nhân…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Sở TN&MT đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nội dung sau: Một là, Công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu: Thực hiện lồn ghép các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các lĩnh vực tại các địa phương. Thúc đẩy công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quan tâm chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nguồn kinh phí cho chuyên môn quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Hai là, Đầu tư trang thiêt bị, phương tiện, dự đoán chi tiết nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường đáp ứng về tiến độ triển khai phục vụ các nhiệm vụ quan trọng. Ba là, đề nghị bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” theo Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/12/2012; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bốn là, xem xét bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp cho ngành TN&MT để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ của Sở và các đơn vị thuộc Sở. Năm là, Điều chỉnh, bổ sung, lập, phê duyệt và công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025 thuộc thẩm quyền của tỉnh. Sáu là, Đầu tư kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tại các địa phương, nhất là cấp huyện, cấp xã. Bẩy là, Cấp bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị và cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tám là, Đề nghị Bộ, Ngành trung ương, Thanh tra tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thường xuyên hơn nữa mở các lóp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; bổ sung, trang bị các phương tiện kỹ thuật, máy móc trang thiết bị kỹ thuật cao; tăng cường biên chế phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại để công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả hơn.

IMG 8640

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của sở TN&MT trong năm 2017. Năm 2018, đồng chí đề nghị Sở TN&MT cần nêu cao vai trò quản lý gián tiếp tạo ra tăng trưởng ngành; Tập trung thực hiện nhiệm vụ rà soát lại các thể chế ban hành để giải quyết tình trạng nhiều dự án thuộc lĩnh vực đang bế tắc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm quản lý tài nguyên đi vào nề nếp; thắt chặt và chấn chỉnh ngay tình trạng các doanh nghiệp không chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của các dự án, đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép để làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2017, Sở TN & MT tặng giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 30 cá nhân, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 30 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 204 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2017.

IMG 8683

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT

trao Giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

IMG 8687

Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT trao Giấy khen

cho các phòng chuyên môn Sở đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

IMG 8689

Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT

trao Giấy khen chocác đơn vị trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến"

IMG 8696

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT

trao Giấy khen cho Phòng TN&MT các huyện, thành phố đã có

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Vũ Hồng Kiên

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction