Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 0

Hôm qua 81

Tuần này 0

Tháng này 1998

Tất cả 91054

Chiều ngày 16/01/2018, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Trong năm qua, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo trong công việc đã đạt được những kết quả cơ bản sau: Đo đạc bản đồ địa chính chính quy xã Nam thượng, xã Hạ Bì và xã Trung Bì huyện Kim Bôi. Trong đó xã Nam thượng 690,79ha, xã Hạ Bì 540.12ha và xã Trung Bì 248,27ha; Hoàn thành công tác rà soát, xác định ranh giới và chỉnh lý biến động cho công ty TNHH một thành viên Thanh Hà và công ty TNHH một thành viên Sông Bôi với khối lượng: rà soát, xác định ranh giới cho Sông Bôi 145,36km, Thanh Hà 74,4km. Đo, chôn 482 môc thuộc Sông Bôi và 247 mốc thuộc Thanh Hà. Chỉnh lý biến động 156 tờ bản đồ trên địa bàn 14 xã thuộc ranh giới sử dụng đất của 02 công ty; lập đề án thăm dò mỏ đất sét làm vật liệu gạch ngói tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; lập đề án thăm dò mỏ đá xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn; thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, san lấp mặt bằng khu đất cho 01 công ty trên địa bàn huyện Yên Thủy; phối hợp với Chi cục Môi trường thực hiện thu thập số liệu, lập báo cáo thống kê, đánh giá các chỉ tiêu về môi trường và phát triển bền vững  tỉnh Hòa Bình năm 2017; hoàn thành công tác trám lấp 25 giếng không sử dụng; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Đà Bắc và huyện Mai Châu…

IMG 8449 sua

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của đơn vị. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại dẫn tới tiến độ, hiệu quả công việc chưa cao, chất lượng kỹ thuật chưa đảm bảo. Trong năm 2018, đồng chí yêu cầu trung tâm tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị đối với cơ quan quản lý nhà nước; quan tâm hơn nữa tới đời sống cán bộ trung tâm; cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tính kỷ luật lao động và phối hợp tốt hơn nữa với các phòng chuyên môn của Sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG 8453 sua
Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Gám đốc Sở TN&MT
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2017, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT được Sở TN&MT xếp loại là đơn vị “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Giám đốc Sở TN&MT công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”  cho 04 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 29 cá nhân và 01 cá nhân đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen.

IMG 8462 sua
Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Gám đốc Sở TN&MT trao tặng Giấy khen
 cho 04 đồng chí đạt danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Vũ Hồng Kiên

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction