Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
Dịch vụ công
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin
 

 

 

Thống kê truy cập

Hôm nay 0

Hôm qua 81

Tuần này 0

Tháng này 1998

Tất cả 91054

Sáng  ngày 19/01/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT.

Năm 2017, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn toàn đơn vị. Tập thể Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: Trích đo 7.956 đề nghị; trích lục 1.939 đề nghị; cấp tin 107 đề nghị; cập nhật, chỉnh lý và phân loại đưa vào lưu trữ 17.650 hồ sơ; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức là 1.783 hồ sơ; thực hiện đăng ký quyền sử dụng cho các thửa đất được nhà nước giao quản lý tại  4 xã Tân Thành, Cao Dương, Hợp Châu, Cao Thắng  thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 301 hồ sơ; đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 16.793 hồ sơ; trình ký 5.653 hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân do các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến khi thực hiện cấp đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký giao dịch bảo đảm được 11.373  hồ sơ; chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính được 1.21 hồ sơ; thực hiện tiêu hủy 1.005 phôi giấy chứng nhận hỏng theo quy định. Đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận tại xã Tú Sơn và thị trấn Bo huyện Kim Bôi. Trong đó xã Tú Sơn 1.500 ha, thị trấn Bo 62,5ha; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn với diện tích 41,39 ha; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tại huyện Đà Bắc la 419 thửa và huyện Lạc Sơn là 220 thửa.

IMG 8505

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, để từng bước giúp cho đơn vị đảm bảo tốt các điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành. Văn phòng Đăng ký đất đai đề xuất một số ý kiến như sau: Đối với UBND tỉnh: Bổ sung biên chế phù hợp với nghiệp vụ, chuyên môn cho đơn vị; tạo các điều kiện để đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai; quan tâm, cấp kinh phí mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc và kinh phí đầu tư cho việc cập nhật, chỉnh lý, lưu trữ, quản lý hồ sơ địa chính. Đối với các Sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có ý kiến trả lời kịp thời và đảm bảo thời gian quy định khi nhận được phiếu lấy ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định tại Quyết định 2498/QĐ- STNMT ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình; Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan khi thực hiện công chứng, chứng thực văn bản, hợp đồng giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo theo quy định; mở các lớp tập huấn về công tác Đăng ký giao dịch bảo đảm cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn; Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố thực hiện công tác phối hợp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với UBND các huyện, thành phố: Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện trong việc bổ sung thêm phòng làm việc, cử cán bộ có trình độ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thường xuyên phối hợp trong công tác bàn giao hồ sơ đã thực hiện xong cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và lưu trữ theo quy định; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thực hiện chuyển hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện đảm bảo thời gian quy định. Sở TN&MT: Xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền giao bổ sung thêm biên chế cho đơn vị đảm bảo theo Đề án Vị trí việc làm Văn phòng Đăng ký đất đai; chỉ đạo các đơn vị khác có chức năng trích đo địa chính thực hiện theo đúng các quy định; chỉ đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố thực hiện công tác chỉnh lý biến động theo quy định; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành nhất là về lĩnh vực Quản lý đất đai để thống nhất thực hiện trong toàn ngành; tiếp tục tạo điều kiện để đơn vị được tham gia các dự án tổng thể về Đo đạc lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm hồ sơ địa chính theo đúng, đủ thành phần; Đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc tiếp tục quan tâm, cấp kinh phí không thường xuyên cho các hoạt động của đơn vị; đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc giao Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp; Chỉ đạo toàn ngành thường xuyên rà soát các văn bản quy phạp pháp luật thuộc lĩnh vực mình quản lý. 

IMG 8546

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - 

Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của đơn vị trong năm 2017. Năm 2018, đồng chí đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao công tác phối hợp, quản lý theo Quyết đinh 2498/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình; chuẩn hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ hóa, nâng cao trách nhiệm chuyên môn của mình trong lĩnh vực chuyên môn; tiếp tục rà soát quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở các chi nhánh, chuẩn hóa trong công tác cán bộ; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ và nghề nghiệp, lề lối làm việc tại các chi nhánh. Nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những tiến bộ khoa học vào thực tiễn; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; sắp xếp, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; mở rộng quan hệ, phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác thi đua khen thưởngnăm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai được Giám đốc Sở TN&MT tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 15 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 16 tập thể; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 90 cá nhân.

IMG 8597

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT

trao Giấy khen cho 15 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở

IMG 8574

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT

trao Giấy khen cho 16  tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction