Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 18

Hôm qua 79

Tuần này 163

Tháng này 680

Tất cả 144777

Sáng ngày 07/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

 IMG 1

Đồng chí Nguyễn Trần Anh – Phó Giám đốc Sở TN&MT

phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn các bước thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Nội dung trao đổi gồm: Giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án; trách nhiệm của chủ dự án sau khi được phê duyệt báo cáo DTM hoặc được xác nhận bản KHBVMT; trách nhiệm của cá nhân bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc bị buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm; trách nhiệm của chủ dự án sau khi đi vào hoạt động chính thức; tình hình thực hiện pháp luật về BVMT tại các cơ sở doanh nghiệp.

IMG 3

Đ/c Nguyễn Thị Hoa triển khai Hướng dẫn các bước

 thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

 2. Đồng chí Phạm Thành Long - Trưởng phòng KSON&QLCT Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở TN&MT triển khai Hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh qua các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: luật BVMT; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015. Thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc, nội dung báo cáo tuân thủ theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015. Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 mẫu báo cáo dành cho các khu công nghiệp. Đối tượng tần suất quan trắc Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 10/10/2016; Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017. Nghị định số 19/2015/ NĐCP; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP; Thông tư số 36/2015/ TT_BTNMT; Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BTNMT-BYT.

IMG 5

Đ/c Phạm Thành Long Hướng dẫn công tác kiểm soát ô nhiễm

và Quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sau khi nghe giảng viên triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, các học viên tham dự Hội nghị đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến các kinh nghiệm biện pháp, giải pháp trong vấn đề môi trường. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong việc bảo vệ môi trường, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó cùng với các doanh nghiệp nghiên cứu đề ra phương hướng, biện pháp giải quyết khúc mắc về môi trường.

Một số hình ảnh học viên thảo luận tại hội nghị

IMG 6
IMG 7
IMG 2
IMG 4

Qua Hội nghị, đã giúp cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách môi trường của các cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trao đổi những vẫn đề vướng mắc khó khăn trong việc bảo vệ mội trường, cách làm việc, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt được những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, cán bộ phụ trách môi trường sẽ quản lý, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

Bùi Minh Khánh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction