Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 23

Hôm qua 84

Tuần này 107

Tháng này 1988

Tất cả 147926

Ngày 22 tháng 05 năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kết luận như sau:

1. Các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những vi phạm về khai thác cát, sỏi trái phép và những hành vi thực hiện không đúng quy định của các đơn vị được cấp phép; yêu cầu Tổ công tác liên ngành tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý các vi phạm và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác cát, sỏi; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý và xử lý các vi phạm.
2. Trên cơ sở đề xuất của Tổ công tác liên ngành, thống nhất tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi tại vùng hạ lưu sông Đà thuộc huyện Kỳ Sơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Hùng Yến và Công ty Cổ phần khai khoáng Sahara; thời gian tạm dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 22/5/2017 đến ngày 10/6/2017. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản tạm dừng của hai Công ty đảm bảo hiệu lực thực thi hành;
Trong thời gian tạm dừng hoạt động khai thác của hai Công ty:
- Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn làm việc với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp xác định việc chấp hành nội dung Giấy phép đầu tư trong thời gian qua, lập hồ sơ vi phạm theo quy định của pháp luật về đầu tư, khoáng sản; xác định với doanh nghiệp hướng hoạt động khai thác trong thời gian tới (công suất khai thác, khối lượng khai thác, thiết bị sử dụng, thời gian khai thác trong ngày, đăng ký số lượng tàu thuyền...), thực hiện tuyên truyền, đối thoại với nhân dân để mọi người dân, tổ chức hiểu, chấp hành pháp luật về việc thực hiện khai thác của các doanh nghiệp được cấp phép theo quy định.
- Giao các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cử cán bộ thường trực thực hiện tuần tra, kiểm soát để xử lý các vi phạm khi xảy ra; các Sở, Ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện và đề xuất hướng giải quyết trong thời gian tới, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 6 năm 2017.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tiếp tục tham mưu kiện toàn Tổ công tác liên ngành của tỉnh, thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ thường trực tại vùng hạ lưu sông Đà theo quy định trước ngày 10 tháng 6 năm 2017, với thành phần các Sở, Ngành, huyện Kỳ Sơn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các Sở, Ngành và huyện Kỳ Sơn tham gia Tổ công tác liên ngành và sự phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trong tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi vùng hạ lưu sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình.
- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi lòng sông vùng hạ lưu sông Đà tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.
4. Giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất kinh phí để Tổ công tác liên ngành thường trực tại hạ lưu sông Đà đảm bảo hoạt động hiệu quả.
5. Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm phối với Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ, giám sát quá trình hoạt động của tổ công tác; giám sát việc khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tuyên truyền cho người dân hiểu được chủ trương của tỉnh, quy định về khai thác cát, sỏi lòng sông Đà của tỉnh và các tỉnh giáp ranh.
- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, phối hợp trong công tác tuẩn tra xử lý vi phạm, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã Hợp Thành, Hợp Thịnh quản lý nghiêm túc hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn quản lý.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo quy định và điều kiện thực tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung cần điều chỉnh dự án án đầu tư, đảm bảo hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý.
7. Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý phương tiện nói chung, tàu cuốc, tàu hút trên sông nói riêng đảm bảo quản lý ngăn chặn được tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi.
8. Công an tỉnh tăng cường lực lượng trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm về phương tiện của Tổ công tác liên ngành và an ninh trật tự.
9. Cục thuế tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát, sỏi. Thu hồi mã số thuế đối với doanh nghiệp khai thác cát, sỏi có vi phạm trong hoạt động mua bán hóa đơn, trốn thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
10. Sở Xây dựng sớm hoàn thành việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (trong đó có các điểm bãi chứa vật liệu xây dựng cát, sỏi phía hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình). Đề xuất phương án di chuyển các bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng không nằm trong quy hoạch; kiểm tra việc chấp hành thực hiện theo thiết kế cơ sở đã phê duyệt. Đề xuất công tác quản lý cát, sỏi theo chức năng nhiệm vụ được giao.
11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, ảnh hưởng đến an toàn các công trình thủy lợi./.

(Theo Hồ Thắng - hoabinh.gov.vn - 26/5/2017)

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction