Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 50

Hôm qua 112

Tuần này 401

Tháng này 1779

Tất cả 53100

Ngày 30/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh cho: 01 Trưởng phòng Khoáng sản; 01 Chánh Thanh tra Sở; 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường; 01 Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai; 01 Phó trưởng phòng Thông tin - Lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai; 02 Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

IMG 5549

Đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở
trao các quyết định điều động và bổ nhiệm

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở TN&MT đã đạt được một số kết quả cơ bản: Trong công tác quản lý đất đai đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất cho 41 tổ chức; thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cho 10 tổ chức, diện tích 79,65 ha; thu hồi và cho thuê đất 14 tổ chức, diện tích 91,97 ha; thu hồi và giao đất cho 07 tổ chức, diện tích 91,07 ha; chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 tổ chức, diện tích 9,03 ha; ký hợp đồng thuê đất mới cho 16 tổ chức; ký lại hợp đồng thuê đất cho 10 tổ chức; trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 27 tổ chức; hỗ trợ giải phóng mặt bằng 26 dự án; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 21 dự án; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ khác cho 06 dự án; trình UBND tỉnh phê duỵệt giá đất cụ thể 03 dự án. Trong công tác khoáng sản đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành các ý kiến chỉ đạo việc thực hiện hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan. Công tác thanh tra, kiểm tra đã giải quyết 100% các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc S; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với 02 cơ quan. Công tác bảo vệ môi trường đã hướng dẫn hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trình UBND tỉnh thẩm định, phê duỵệt 18 dự án; xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 04 dự án; đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho 15 cơ sở; thẩm định cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 04 đợn vị. Công tác tài nguyên nước đã thẩm định trình UBND tỉnh 22 hồ sơ. Nhìn chung, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục và đúng pháp luật; các vướng mắc, tồn tại đã được kiểm tra, có kết luận và giải pháp xử lý; các giao dịch của tố chức và cá nhân về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện được giải quyết kịp thời theo quy định, không để dây dưa kéo dài. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã làm tốt công tác tham mưu cho cp uỷ Đảng và chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

IMG 5554

Đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở
phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Đinh Văn Hòa - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tài nguyên và môi trường. Về những khó khăn, tồn tại, vướng mắc hiện nay, đồng chí đề nghị cần khẩn trương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh và giải quyết dứt điểm. Đối với nhiệm vụ công tác TN&MT 6 tháng cuối năm, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh văn hóa công sở; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đinh Sơn Lư

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction