Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 42

Hôm qua 101

Tuần này 143

Tháng này 1569

Tất cả 66814

Ngày 26/4/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TTKTN&MT) tổ chức Đại hội Công đoàn TTKTN&MT lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chíLê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình; đồng chí Trần Đại Vỹ - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc TTKTN&MT.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn TTKTN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn TTKTN&MT khóa IV. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn TTKTN&MT đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, vận động thu hút tập hợp cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị tiền phong trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua lao động làm thêm giờ.... Các đồng chí đoàn viên công đoàn năng động, thích ứng nhanh trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với những nỗ lực quyết tâm cao nên trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đơn vị đã có nhiêu đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, cũng như của chi bộ. Vì vậy, chi bộ luôn được công nhận là Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị TTKTN&MT được UBND tỉnh tặng Bằng khen và danh hiệu Lá cờ đâu của ngành; công đoàn luôn được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh.

image001

Đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động
thành phố Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình và đồng chí Trần Đại Vỹ - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc TTKTN&MT ghi nhận và chúc mừng những kết quả của Công đoàn TTKTN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời các đồng chí cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí yêu cầu Công đoàn TTKTN&MT cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đảm bảo chế độ chính sách liên quan đến người lao động; tăng cường chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, tích cực tham gia các công tác xã hội, từ thiện… Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong việc xây dựng sức mạnh tập thể, với tinh thần đoàn kết nội bộ. Ban chấp hành Công đoàn cần chủ động đi sâu, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ công nhân viên chức, người lao động phát huy tốt nhất khả năng sáng tạo trong công việc. Đoàn viên công đoàn không ngừng học tập nâng cao trình độ, khắc khục khó khăn nỗ lực cùng chi bộ, chính quyền đơn vị xây dựng TTKTTN&MT vững mạnh.

image003

Đồng chí Trần Đại Vỹ - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc TTKTN&MT
 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 03 đồng chí, là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, nhiệt tình với hoạt động công đoàn, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đề ra.

image005

Đồng chí Trần Đại Vỹ - Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc TTKTN&MT
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn TTKTN&MT khóa mới

Tại Đại hội, cũng đã bầu ra danh sách Đại biểu dự Đại hội Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Đinh Sơn

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction