Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 7

Hôm qua 73

Tuần này 248

Tháng này 2040

Tất cả 150075

Trên địa bàn một số tỉnh, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra phức tạp, nhất là khai thác vàng, cát sỏi lòng sông, đất san lấp, vật liệu xây dựng thông thường...

Hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ

Trong năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật vê khoáng sản. Theo đó, Thủ tướng Chỉnh phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, nhất là các địa phương “hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ”.

Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý nhà nước đối với các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các biện pháp quản lý, chấn chỉnh hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Theo đó, Bộ đã khoanh định, công bố khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện chặt chẽ, chỉ thực hiện đối với các khu vực thực sự có tài nguyên ở quy mô nhỏ lẻ, không đầu tư khai thác quy mô công nghiệp; số lượng khu vực đã công bố giảm dần theo từng năm.

Đối với các khu vực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép trước ngày Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực (không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn) nhưng đã hết hạn, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị khoanh định là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ cũng được Bộ phối hợp với các địa phương rà soát kỹ, đủ điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản. Vì vậy, đối với các khu vực có quy mô lớn, đủ điều kiện khai thác quy mô công nghiệp thì Bộ cấp phép theo quy định để giảm dần và đi đến chấm dứt hoạt động đầu tư khai thác khoáng sản manh mún, quy mô nhỏ lẻ.

Đồng thời, Bộ thường xuyên theo dõi tình tình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn cả nước; chủ động kiểm tra và phối hợp với các tỉnh, thành phố hoặc có văn bản đề nghị các tỉnh chỉ đạo các đơn vị và chính quyền địa phương liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định; phối hợp với các tỉnh trong việc xây dựng quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cũng như quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các địa phương có chung ranh giới hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg.

Ưu tiên giải pháp thanh tra, kiểm tra

Trên địa bàn một số tỉnh, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra phức tạp, nhất là khai thác vàng, cát sỏi lòng sông, đất san lấp, vật liệu xây dựng thông thường... Mặc dù, chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố liên quan đã thực hiện nhiều giải pháp như giải tỏa lực lượng khai thác trái phép, xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; kỷ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu chính quyền cơ sở (cấp huyện, xã) nhưng đến cuối năm 2015 tình trạng khai thác khoáng sản trái phép mặc dù đã giảm so với năm 2012 nhưng vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn gần 40 tỉnh, thành phố cả nước.

Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động cấp phép khai thác khoáng sản, thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các nguồn lực phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, nhất là việc kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các doanh nghiệp khai thác theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quy chế phối hợp giữa các địa phương liên quan tại các khu vực giáp ranh hai hay nhiều tỉnh; tăng cường trách nhiệm và kiên quyết xử lý nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương khi để xảy ra tình trạng khai thác trái phép nghiêm trọng, khai thác trái phép kéo dài trên địa bàn mà không xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg.

(Theo CTTĐT – monre.gov.vn - 06/10/2016)

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction