Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 54

Tuần này 564

Tháng này 1758

Tất cả 149793

Nhà nước sẽ chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất “sạch”.
Ảnh: Hoàng Minh

Đó là một trong những điểm mới của Luật Đất đai 2013 nhằm loại bỏ nguy cơ tham nhũng trong thu hồi đất, giao và cho thuê đất. Theo đó, Nhà nước sẽ chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất “sạch” để giao cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá.

Theo các quy định trước đây, các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng trực tiếp từ người dân, nhưng do phải qua nhiều "cửa" với những thủ tục hành chính rất phức tạp, thực tế nhiều khi doanh nghiệp đã thỏa thuận “chui”, rồi sau đó xin thuê đất qua cơ quan Nhà nước, tức là chấp nhận phải mất chi phí 2 lần.

Việc giải phóng mặt bằng theo hình thức này dễ dẫn tới vướng mắc vì giá theo thỏa thuận, đồng thời có thể nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp, bởi người dân có tâm lý doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, quyền lợi của doanh nghiệp chứ không phải vì lợi ích chung. Người dân chỉ sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng vì lợi ích chung, chứ không hy sinh quyền lợi của mình vì quyền lợi của tổ chức, cá nhân khác.

Do đó, Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất “sạch”, sau đó Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; quy định khi xây dựng, mở rộng các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị cần phải quy hoạch và tổ chức thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn lực từ đất đai đầu tư cho các công trình này và hỗ trợ người có đất bị thu hồi.

Theo đó, phạm vi khai thác tạo quỹ đất sạch là quỹ đất do UBND cấp huyện, xã đang quản lý hiện nay chưa đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả; đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là dự án đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ; đất có lợi thế về vị trí dọc hai bên các tuyến đường huyết mạch, đường quốc lộ, đường tỉnh đang đầu tư xây dựng hoặc đã được quy hoạch; quỹ đất có lợi thế vị trí phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại…

Bên cạnh đó, Luật yêu cầu các địa phương phải thành lập Tổ chức Phát triển quỹ đất để thực hiện việc này nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư có năng lực đều được tiếp cận việc sử dụng đất “sạch”, tạo sự công khai minh bạch trong thị trường bất động sản, góp phần đưa công tác quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản vào nền nếp, nhà đầu tư phát huy được hiệu quả của nguồn vốn nhanh hơn do không phải chờ đợi giải phóng mặt bằng.

Thực tế, ở nhiều địa phương trong thời gian qua đẩy mạnh việc thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã khai thác, huy động nguồn vốn nội lực bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tại Hà Nội, nhờ đẩy mạnh việc này, trong năm 2014, thành phố đã tổ chức đấu giá 18,38ha và thu về số tiền gần 2.990 tỷ đồng.

Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2014, công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tăng lên gấp 3 lần so với năm 2013, tương đương nguồn thu ngân sách cũng tăng từ 14,794 tỷ đồng lên 51,753 tỷ đồng, tạo nguồn thu đáng kể để phục vụ sự phát triển của địa phương.

Theo Bộ TN&MT, hiện cả nước đã có 62/63 tỉnh thành Tổ chức Phát triển quỹ đấy cấp tỉnh. Trong đó, có 8 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và 54 đơn vị trực thuộc Sở TN&MT. Ngoài ra, có 338/708 huyện, quận, thị xã thành lập Tổ chức này trực thuộc UBND huyện. Hiện, liên Bộ TN&MT, Tài chính, Nội vụ đang tập trung hoàn thiện và sớm ban hành thông tư hướng dẫn về Trung tâm phát triển qũy đất.

Theo Dự thảo Thông tư Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

( Theo Lục Bình - monre.gov.vn - ngày 14/04/2015 )

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction