Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 5

Hôm qua 54

Tuần này 557

Tháng này 1751

Tất cả 149786

Một góc sông Mê Công

Việt Nam vừa gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy. Điều này tiếp tục khẳng định mạnh mẽ hơn cam kết của Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng, bảo vệ và phòng, chống các tác hại do nước gây ra. Đây là Công ước toàn cầu đầu tiên điều chỉnh khá toàn diện quan hệ giữa các quốc gia trong việc sử dụng các nguồn nước liên quốc gia với mục đích bảo đảm việc sử dụng nguồn nước một cách công bằng, hợp lý giữa thượng lưu và hạ lưu.

Thúc đẩy quá trình hình thành khung pháp lý liên quốc gia

Theo báo cáo của Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ TN&MT): Việt Nam nằm ở hạ nguồn các con sông liên quốc gia lớn, với khoảng 63% tổng lượng nước trung bình hàng năm được sản sinh từ nước ngoài. Tài nguyên nước của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào việc bảo vệ, khai thác, sử dụng nước của các quốc gia thượng nguồn và giải quyết các vấn đề nguồn nước liên quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. 
Ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết: Các quy định của Công ước là cơ sở pháp lý quan trọng để các quốc gia có chung nguồn nước thương lượng, giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là trong bối cảnh Lào và các quốc gia ở thượng nguồn sông Mê Công đang đẩy mạnh các hoạt động xây dựng thủy điện và các dự án khai thác nước. Khi tham gia Công ước, Việt Nam thể hiện mong muốn tích cực thúc đẩy hợp tác khai thác, sử dụng công bằng, hợp lý nguồn nước liên quốc gia khác như sông Hồng - Thái Bình, Mã, Cả, Bằng Giang, Kỳ Cùng.
Chính vì vậy, Việt Nam tham gia Công ước là phù hợp với xu thế chung của thế giới nhằm sử dụng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước liên quốc gia. Theo ông Hoàng Văn Bẩy, việc gia nhập Công ước góp phần vào quá trình hình thành khuôn khổ pháp lý điều chỉnh việc sử dụng nguồn nước liên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời, thể hiện rõ cam kết của Việt Nam đối với nguyên tắc công bằng, hợp lý trong sử dụng các nguồn nước liên quốc gia - một trong những cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng nhất để bảo vệ nguồn nước chung của Việt Nam và các nước láng giềng theo những chuẩn mực chung của quốc tế.

Đảm bảo sử dụng nguồn nước công bằng, hợp lý
Ông Hoàng Văn Bẩy cho biết, các quy định của Công ước liên quan trực tiếp tới pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai.... Trong điều kiện Việt Nam nằm ở hạ lưu các lưu vực sông liên quốc gia, lớn và phụ thuộc chủ yếu vào việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước của các quốc gia ở thượng nguồn nên khi tham gia Công ước Việt Nam sẽ được hưởng nhiều quyền hơn việc thực hiện nghĩa vụ. Đây là lợi thế của nước ta. 
Cụ thể, theo ông Hoàng Văn Bẩy, một trong những quyền quan trọng đầu tiên khi Việt Nam tham gia Công ước, đó là được khai thác, sử dụng các nguồn nước liên quốc gia trên nguyên tắc sử dụng công bằng và hợp lý. Cùng với đó, chúng ta sẽ được tiếp nhận thông tin, số liệu về các điều kiện khí tượng, thủy văn, địa chất thủy văn, sinh thái, chất lượng nguồn nước và các thông tin, số liệu về dự báo có liên quan đến nguồn nước liên quốc gia. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp chúng ta nắm bắt được cụ thể số lượng và chất lượng nguồn nước để có giải pháp quản lý phù hợp. Đây là vấn đề hiện đang tồn tại trong quản lý nguồn nước liên quốc gia. 
Ngoài ra, chúng ta sẽ được tiếp nhận thông báo, thông tin, số liệu và kết quả đánh giá tác động môi trường của các dự án có khả năng gây tác động có hại đến việc sử dụng nguồn nước chung từ các quốc gia khác có chung nguồn nước trước khi quốc gia đó thực hiện hoặc cho phép thực hiện dự án. Cho ý kiến, tham vấn hoặc đàm phán với các quốc gia khác có chung nguồn nước về việc thực hiện các dự án nêu trên để bảo đảm sử dụng công bằng, hợp lý nguồn nước và phòng ngừa các tác động có hại tới nguồn nước chung. Đặc biệt là, phối hợp với các quốc gia có chung nguồn nước để bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái; ngăn ngừa, giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước chung… 
Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức
Theo ông Hoàng Văn Bẩy, nhận thức của các ngành, các cấp, và người dân trong vấn đề quản lý và sử dụng nguồn nước liên quốc gia cho mục đích giao thông thủy còn hạn chế. Vì thế, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề này. Ngay sau khi Chủ tịch nước ký Quyết định gia nhập, Bộ TN&MT (đơn vị trực tiếp triển khai là Cục Quản lý tài nguyên nước) đã tham mưu về việc truyền thông, nâng cao nhận thức. Theo đó, kế hoạch tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với việc tuyên truyền nội dung và kết quả triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020. Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về pháp luật tài nguyên nước và những nội dung cơ bản của Công ước cũng sẽ được xây dựng trong thời gian sớm nhất.
Bộ TN&MT cũng đã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhất là đối với những quy định về tham vấn trước, ứng phó, khắc phục sự cố và giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại theo quy định của Công ước. Bởi lẽ, theo ông Hoàng Văn bẩy, khó khăn khi Việt Nam tham gia Công ước là một số quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam vẫn chưa tham gia Công ước. Vì thế, các quy định của Công ước chưa thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước giữa Việt Nam với các nước có chung nguồn nước. Trong khi đó, thời gian gần đây, các quốc gia ở thượng nguồn có chung nguồn nước với Việt Nam đều tăng cường khai thác lợi ích từ nguồn nước liên quốc gia cho phát triển kinh tế - xã hội và các xung đột lợi ích giữa các quốc gia thượng nguồn với hạ nguồn trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia ngày càng rõ nét, đang làm hạn chế khả năng các quốc gia trong khu vực cùng tham gia Công ước.

( Theo Minh Trang - monre.gov.vn - ngày 27/02/2015 )

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction