Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 74

Tuần này 139

Tháng này 1333

Tất cả 149368

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã triển khai cuộc họp báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tại Bộ TN&MT và phương hướng thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Tới dự và chủ trì có Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cùng đại diện lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đánh giá, Bộ TN&MT là Bộ có ứng dựng công nghệ thông tin (CNTT) rộng khắp và mạnh mẽ. Hiện nay sản phẩm, dữ liệu của công tác điều tra, quan trắc, đo đạc…trong toàn ngành cơ bản là công nghệ số. Lãnh đạo Bộ đã thúc đẩy ứng dụng CNTT trong tất cả các cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và chuyên môn hướng tới hình thành chính phủ điện tử, bao gồm: Tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hành chính, tăng cường sử dụng các văn bản điện tử, sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử…Tin học hóa việc thu nhận, cập nhật dữ liệu về tài nguyên môi trường trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, quan trắc của các lĩnh vực trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đã sử dụng cổng, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin, đăng tải lấy ý kiến đóng góp các văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính qua cung cấp các dịnh vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và công dân, thực hiện giao dịch, trao đổi trên môi trường mạng… Đồng thời, Bộ cũng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về công tác ứng dụng và phát triển CNTT, triển khai đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên trách về CNTT đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Toàn cảnh hội nghị

Sau khi nghe những thành tựu và hạn chế nhất định trong quá trình triển khai ứng dựng CNTT trong toàn Bộ, các đại biểu có ý kiến cho rằng trước hết phải phân bổ nguồn tài chính rõ ràng đảm bảo cho hoạt động của CNTT, phải cung ứng đủ nguồn vốn sự nghiệp cho CNTT. Các dự án, đề án sau khi hoàn thành cũng cần phải tích hợp kết quả dự án vào cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường để tạo ra sự chia sẻ, kế thừa những kết quả đã đạt được, từ đó mới phục vụ xác nhận hoàn thành hay chưa hoàn thành để nghiệm thu. Trong quá trình tích hợp dữ liệu cũng cần phải thống nhất tích hợp hệ thống về một đầu mối đó là Cục CNTT. Cục CNTT cũng cần xem xét thí điểm một số đơn vị cụ thể thuộc một số lĩnh vực thực hiện điểm quá trình nhận và trả kết quả qua mạng.

Về việc tính phí dữ liệu cung cấp cũng cần phải nghiên cứu kỹ để đảm bảo tính pháp lý. Cần chú trọng đào tạo và đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực cho việc ứng dụng CNTT cũng được nhiều đại biểu góp ý, quan tâm.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thống nhất với những ý kiến góp ý cho quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị phải có đầu mối về CNTT và phải đưa ra quy định bắt buộc với các đề án, dự án dành một khoản chi phí để cập nhật dữ liệu. Trong quá trình cập nhật dữ liệu cũng phải quan tâm tới vấn đề bảo mật an toàn thông tin mạng.

           (Theo Nguyễn Cường-monre.gov.vn-09/7/2014)

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction