Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 5

Hôm qua 54

Tuần này 557

Tháng này 1751

Tất cả 149786

Để hạn chế tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, ngày 24 tháng 10 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khoáng sản với mức xử phạt tăng và quy định thêm tới 55 hành vi vi phạm, đang phát huy tác dụng tích cực trong hoạt động quản lý ngành khai khoáng… 

Mạnh tay với chế tài xử phạt hành chính

Nghị định 142 đã bổ sung mới nhiều nhóm hành vi cần xử phạt phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản 2010 và thực tế quản lý hoạt động này. Theo đó bổ sung mới quy định xử phạt đối với các hành vi khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản mà chưa được UBND nơi có khoáng sản thăm dò đồng ý bằng băn bản; tự ý thay đổi phương pháp thăm dò hoặc thay đổi khối lượng thăm dò có chi phí lớn hơn 10% dự toán Đề án thăm dò mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép chấp thuận... Mức xử phạt bằng tiền đối với nhóm hành vi này thấp nhất là 2 triệu VN đồng và cao nhất là 100 triệu VN đồng đối với cá nhân.

Bổ sung mới quy định xử phạt đối với các hành vi: thăm dò khoáng sản ra ngoài ranh giới mà diện tích đã thăm dò bên ngoài ranh giới vượt đến 10% tổng diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ cac biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, các biện pháp khắc phục khi đã gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thăm dò khoáng sản độc hại. Mức sử phạt thấp nhất là 2 triệu VN đồng và cao nhất là 200 triệu VN đồng đối với cá nhân.

Về các hành vi đối với hoạt động khai thác khoáng sản.Bổ xung quy định xử phạt các hành vi không lưu giữ các thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng, nâng cấp tài nguyên trong khu vực được phép khai thác khoáng sản; cắm móc điểm khép góc không đúng quy cách theo quy định; khai thác vượt ra ngoài phạm vi đến 10% tổng diện tích hoặc đến 10% tổng độ cao của khu vực được phép khai thác; không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực dược phép khai thác. Mức phạt bằng tiền đối với nhóm hành vi này cao nhất đến 200 triệu đồng đối với cá nhân.

Đặc biệt để tăng cường trách nhiệm trong việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản, Nghị định 142 đã bổ sung việc xử phạt đối với hành vi khai thác gây tổn thất khoáng sản vượt quá từ 10% trở lên so với chỉ số tổn thất định mức; không thu hồi khoáng sản đi kèm đã xác định trong dự án đầu tư đã duyệt với mức tiền phạt từ 70 đến 200 triệu VN đồng, bổ sung hình thức tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 đến 06 tháng.

Quản lý khoáng sản hiệu quả thấy rõ

Sau hơn 6 tháng có hiệu lực thi hành, Nghị định 142 giúp cho việc quản lý tài nguyên khoáng sản trong thực tế đỡ bất cập hơn. Từ đầu năm 2014 đến nay, nhiều địa phương trong cả nước đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kết quả kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều sai phạm. Chỉ riêng tại Hà Nội, theo số liệu tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, qua kiểm tra hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Hồng tại bốn phường Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở và Thanh Trì của quận Hoàng Mai phát hiện có 12 bãi chứa sử dụng trái phép hơn 380 nghìn m 2 đất. Tại huyện Phú Xuyên có bảy bãi chứa, tập trung ở xã Văn Nhân và thị trấn Phú Minh với diện tích đất sử dụng trái phép gần 138 nghìn m2. Huyện Đông Anh có 20 bãi chứa, sử dụng trái phép gần 69 nghìn m 2 ... Khởi tố hình sự  8 “cát tặc” đào lòng sông Hồng.

Theo cán bộ thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết: Trước đây chúng tôi liên tục thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nhiều sai phạm về khai thác khoáng sản nhưng do chế tài quá nhẹ, các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành nộp phạt nghiêm túc nhưng ngay sau đó họ lại vi phạm trở lại như cũ. Thế nhưng, năm 2014, xử lý hành chính theo quy định của Nghị định 142 quy định rất chi tiết về hành vi vi phạm và chế tài xử phạt cao cho thấy, đến giờ phút này những trường hợp vi phạt bị xử lý với số tiền lớn chưa có trường hợp nào vi phạm trở lại.

Nghị định 142 này “tăng quyền” cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khoáng sản đang thi hành công vụ cũng có thẩm quyền xử phạt như thanh tra viên chuyên ngành. Nghị định đã bổ sung thẩm quyền xử phạt hành chính của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Giám đốc sở, Chánh thanh tra sở TN&MT thành lập với mức xử phạt tiền đến 50 triệu VN đồng; được tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 50 triệu  đồng...

Với việc bổ sung mới đến 55 hành vi cần xử phạt trong Nghị định 142 về tài nguyên khoáng sản đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước là thắt chặt công tác quản lý khoáng sản, nhất là đối với hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân.

Quảng Minh-monre.gov.vn-29/05/2014

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction