Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 18

Hôm qua 120

Tuần này 373

Tháng này 1331

Tất cả 164194

Ngày 15/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (Hệ thống) của Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng (Công ty) tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tham gia Đoàn kiêm tra có đại diện: Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Quan trắc TN&MT; phòng TN&MT huyện Lạc Sơn; UBND xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Công ty; cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An. Đồng chí Nguyễn Thị Phiến – Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường làm trưởng đoàn.
20210115 114148
Toàn cảnh buồi làm việc
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung sau: Công tác lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục của Công ty; Kết quả khắc phục các nội dung yêu cầu tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 174/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2016 của Tổng cục Môi trường đối với Công ty và một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.
tu quan trac
Khu vực Tủ quan trắc
Đối với công tác lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại chỗ:
1. Tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của Hệ thống;
2. Các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của Hệ thống.
3. Độ chính xác tương đối của Hệ thống thông qua hoạt động quan trắc đối chứng.
4. Công tác vận hành Hệ thống (nhân lực quản lý vận hành, hồ sơ quản lý, ..)
20210115 084424
Đ/c Nguyễn Thị Phiến, trưởng đoàn kiểm tra
Kết luận buổi làm việc
         Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối chứng tại hiện trường, tổng hợp các ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên trong đoàn, kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Phiến – thay mặt đoàn kiểm tra ghi nhận Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra; Công ty đã quan tâm đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng cần sớm thực hiện hoàn thành một số nội dung sau:   
            - Công tác kiểm tra xác nhận hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục của Công ty: Những nội dung cần bổ sung, nâng cấp đảm bảo Hệ thống vận hành, hoạt động theo quy định:
            Về hồ sơ, tài liệu của Hệ thống: cần bổ sung Hồ sơ pháp nhân của đơn vị thứ 3, hồ sơ pháp nhân của đơn vị hiểu chuẩn thiết bị;
Về thiết bị: Nâng cấp dataloger để tích hợp hệ thống có thể lấy mẫu tự động từ xa và lưu mẫu nước khi một trong những thông số được giám sát vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cũng như đảm bảo công tác niêm phong thiết bị;
- Công ty phải chuyển giao tài khoản và mật khẩu truy cập của Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của Công ty cho Sở TN&MT theo quy định tại điểm G, khoản 1,điều 57 Thông tư 24/2017/TT-BTNMT.
- Công tác khắc phục những tồn tại theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 174/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2016 của Tổng cục Môi trường đối với Công ty TNHH MTV Tân Hiếu Hưng: Hoàn thiện báo cáo gửi về Sở TN&MT trước ngày 21/01/2021 (trong đó cần nêu rõ kết quả những tồn tại đã khắc phục, những tồn tại chưa được khắc phục, nguyên nhân cũng như giải pháp thực nhiện,…).
          - Công tác phối hợp với địa phương: Cần quan tâm, tăng cường giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với chính quyền, nhân dân địa phương, nhất là trong quá trình hoạt động sản xuất, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường tại Cơ sở.
           Đại diện Lãnh đạo Công ty, ông Đỗ Minh Chiến tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của thành viên đoàn và nhất trí Kết luận của Đoàn công tác. Công ty sẽ nỗ lực triển khai thực hiện theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra./.

Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction