Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 63

Hôm qua 106

Tuần này 385

Tháng này 1237

Tất cả 147175

Chiều ngày 24/03/2020, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Đức Thắng - Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT; cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm Công nghệ thông tin.
IMG 0325
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và lãnh đạo Sở TN&MT. Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc. Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức luôn đoàn kết thống nhất. Bên cạnh những thuận lợi Chi bộ còn gặp một số khó khăn: Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không có trình độ chuyên môn đúng chuyên ngành công tác; các viên chức có trình độ chuyên môn thì lại còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm công tác nên trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao đôi khi còn gặp khó khăn; cơ sở, vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao... Song, Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã vượt qua khó khăn, đoàn kết, phấn đấu phát huy vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
IMG 0335
Đ/c Trần Đức Thắng - TVĐU - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Thắng - Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. đồng thời có ý kiến chỉ đạo cho chi bộ trong nhiệm kỳ mới: Ngay sau đại hội cần hoàn thiện hồ sơ trình Đảng ủy Sở TN&MT chuẩn y kết quả bầu cử, ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra giám sát, xây dựng chi bộ đoàn kết vững mạnh; cần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời phổ biến và triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về chất lượng, phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh…
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấnngười có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 IMG 0363
Đ/c Trần Đức Thắng - TVĐU - Phó Giám đốc Sở TN&MT
Chúc mừng Bí thư Chi bộ TTCNTT khóa Mới
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction