Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 90

Tuần này 115

Tháng này 25

Tất cả 152253

Sáng ngày 13/3/2020, Chi bộ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí chí Đinh Văn Hòa – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT; đại diện Ban chấp hành Chi Đoàn Sở, cùng toàn thể đảng viên của Thanh tra Sở.
 IMG 0021
Đồng chí Vũ Thị Đông Hà - Chánh Thanh tra Sở khai mạc Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Sở; các đồng chí đảng trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc. Toàn thể cán bộ , đảng viên, công chức đoàn kết, thống nhất… Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Thanh tra Sở còn gặp một số khó khăn như: Do đặc điểm nhiệm vụ chính trị của Chi bộ là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến nhiều đối tượng, chính sách về tài nguyên và môi trường có nhiều thay đổi, một số nội dung còn chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có đôi lúc chưa chỉ đạo thực hiện kịp thời. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Thanh tra Sở đã nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 IMG 0044
Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đinh Văn Hòa – Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Thanh tra Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội đồng chí đã đồng chí yêu cầu các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu Bí thư Chi bộ khóa mới. Trong nhiệm kỳ tới, chi bộ Thanh tra Sở cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; lãnh đạo xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác chuyên môn, tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh; cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên học tập, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Sở thực hiện tốt và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực dược giao; tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyến hóa’ trong nội bộChỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới, đồng chí Vũ Thị Đông Hà - Bí thư chi bộ là người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Thanh tra Sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 IMG 0047
Đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
chúc mừng đồng chí Bí thư Chi bộ Thanh tra Sở khóa mới
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction