Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 90

Tuần này 115

Tháng này 25

Tất cả 152253

Chiều ngày 13/3/2020, Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trần AnhPhó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện Ban chấp hành Chi Đoàn Sở, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Văn phòng - Khoáng sản.
IMG 0086
Đồng chí Trần Đạo Hạnh - Chánh Văn phòng Sở khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. Tập thể Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đội ngũ đảng viên trong Chi bộ có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc triển khai thực hiện phổ biến, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị đều thuận lợi đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay… Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản còn gặp một số khó khăn như: Chi bộ thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng đối với 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là: tham mưu, giúp việc cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung trong công tác quản lý Nhà nước về công tác tổ chức - quản trị văn phòng, Kế hoạch - Tài chính và quản lý Khoáng sản. Đây là các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, khó khăn, cần phải giải quyết kịp thời. Trong khi số lượng công chức, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của Chi bộ có hạn, có biến động trong nhiệm kỳ do luân chuyển, điều động; Đảng viên trong Chi bộ vừa phải nghiên cứu tổ chức thực hiện công tác chuyên môn vừa nghiên cứu triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số Nghị quyết đôi khi chưa sâu sát kịp thời; việc bố trí thời gian sinh hoạt Chi bộ được đông đủ rất khó khăn. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản đã nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IMG 0106
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tại Đại hội đồng chí yêu cầu: Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên trong tham luận; các đảng viên cần tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, sáng suôt lựa chọn bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới; khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội; trình Đảng ủy Sở các kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng chương trình hoạt động thực hiện nghị quyết Đại hội; xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo tháng, quý của chi bộ cũng như cấp ủy; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị; hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn; duy trì sinh hoạt đảng theo quy định, đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ phong phú, thiết thực; làm tốt công tác phát triển đảng; công tác giữ mối liên hệ mật thiết giữa đảng viên đang công tác với nơi cư trú; Chi bộ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể, công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền lợi cho công chức, người lao động…
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới, gồm 02 đồng chí: Đồng chí Trần Đạo Hạnh - Bí thư chi bộ; đồng chí Đào Anh Thép - Phó Bí thư chi bộ là những người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Văn phòng - Khoáng sản thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 IMG 0139
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - PBT đảng ủy - PGĐ Sở TN&MT chúc mừng
02 đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng – Khoáng sản khóa mới
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction