Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 13

Hôm qua 112

Tuần này 431

Tháng này 1625

Tất cả 149660

       Ngày 10/3/2020, Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Trần AnhPhó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện Ban chấp hành Chi Đoàn Sở, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi cục Bảo vệ môi trường.
IMG 9926
Toàn cảnh Đại hội
        Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ quan; đội ngũ đảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao; đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu, đi đầu trong công việc cùng với tinh thần trách nhiệm cao,. Vì vậy, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ chuyên môn hàng năm… Bên cạnh những mặt thuận lợi Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường còn gặp một số khó khăn như: chính sách về môi trường có nhiều thay đổi, một số nội dung còn chưa đồng bộ thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, kinh phí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn có đôi lúc chưa chỉ đạo thực hiện kịp thời. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở, Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
IMG 9943
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; căng cường học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, năng lực quản lý nhà nước để đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao; cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp giáo dục cán bộ, đảng viên, gắn việc kiểm điểm thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Chú trọng đưa nội dung giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên vào nghị quyết của Chi bộ. Nội dung rèn luyện phải gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, của người đảng viên; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập, công tác, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, giúp cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật để giáo dục chung; thường xuyên quán triệt đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ phong phú, thiết thực...
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Bí thư Chi bộ khóa mới, đồng chí Nguyễn Khắc Long là người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 IMG 9962
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - PBT đảng ủy - PGĐ Sở TN&MT chúc mừng
Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Bí thư Chi bộ CCBVMT nhiệm kỳ 2020 – 2022
       Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction