Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 90

Tuần này 110

Tháng này 20

Tất cả 152248

Ngày 08/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; cán bộ chuyên trách về TN&MT của Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố; cùng toàn thể công chức Sở TN&MT.
IMG 9047
Toàn cảnh Hội nghị
Trong năm 2019, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các nội dung về đất đai trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thiện danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; tính thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách nhà nước. Việc xử lý hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đảm bảo thời gian theo quy định. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất cơ bản đảm bảo yêu cầu thời gian xử lý theo quy định. Tham gia, phối hợp với các Sở, Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện kịp thời giúp cho các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn. Tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo công tác BT, GPMB&HTTĐC trong công tác chuyên môn. Kịp thời đề xuất hướng giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB, góp phần giải quyết các tồn tại khó khăn, vướng mắc của các năm trước, sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án.
Các quy định và trình tự thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn nhanh gọn, thuận tiện, đúng quy định pháp luật; giảm thời gian đi lại làm thủ tục;
Chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các ý kiến chỉ đạo việc thực hiện hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan, từng bước đưa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp và được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh... theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Giải quyết 100% các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc sở được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã uốn nắn kịp thời đối với những tồn tại của các đơn vị được kiểm tra; xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và yêu cầu các đơn vị được kiểm tra nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Với vai trò là người bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho Chủ tịch UBND tỉnh, người được ủy quyền đại diện pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện việc cung cấp hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của Tòa án; dự thảo ý kiến, quan điểm giải quyết các vụ việc của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; tham gia đầy đủ các vụ việc giải quyết của Tòa án các cấp.
Xem xét thẩm định về môi trường các dự án đầu tư đã thực hiện đúng quy trình trước khi tổ chức hội đồng; chất lượng chuyên môn đã được nâng lên. Công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình chấp hành đến nay tương đối thuận lợi. Các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt, nhận thức rõ trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát chất thải và có biện pháp xử lý theo quy định. Các nội dung nhiệm vụ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường và các nội dung phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đảm bảo về chất lượng và tiến độ về thời gian; chủ động đề xuất các dự án, gói thầu về biến đổi khí hậu; làm tốt công tác tuyên truyền hưởng “Ngày Khí tượng Thế Giới”; tiếp nhận, nghiên cứu và lưu giữ các văn bản báo cáo về khí tượng thủy văn từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình nhằm tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực biến đổi khí hậu tại địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thực hiện tốt hoạt động công nghệ thông tin và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường, công tác thu thập, quản lý tài liệu lưu trữ của ngành tài nguyên và môi trường, phục vụ khai thác, cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường. Duy trì hoạt động Trang Website của Sở nhằm kịp thời đăng tải các thông tin về hoạt động của ngành được thường xuyên, chất lượng và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định đạt 43,8 tỷ đồng (hoàn thành 219% kế hoạch đề ra); Phối hợp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ đạt 95 tỷ đồng (hoàn thành 105% kế hoạch đề ra); Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tình trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tiền đối với các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách Nhà nước đạt 645 tỷ đồng (hoàn thành 110,4% kế hoạch đề ra).
IMG 9069
Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Sở TN&MT trong năm vừa qua. Năm 2020, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra đồng chí yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình bổ sung để HĐND tỉnh thông qua; đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án lớn; triển khai khắc phục các nội dung còn hạn chế về công tác quản lý đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường; phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cũng như tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tranh chấp về đất đai...

Tại Hội nghị, Sở TN&MT đã công bố, trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.
IMG 9127
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các đồng chí
IMG 9150
IMG 9180
IMG 9194
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”cho các tập thể
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction