Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 24

Hôm qua 90

Tuần này 114

Tháng này 24

Tất cả 152252

 
Ngày 10/01/2020, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); đại diện Ban chấp hành công đoàn; đại diện Ban chấp hành Hội cựu chiến binh; đại diện Ban chấp hành Chi đoàn thanh niên Sở; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, cùng toàn thể đảng viên của Văn phòng Đăng ký đất đai.
IMG 9260
Toàn cảnh Đại hội
Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy Sở TN&MT. Đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn cao và đồng đều. Hầu hết các đảng viên đều giữ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức, đoàn thể, các phòng chuyên môn. Nội bộ Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất; đảng viên gương mẫu, đi đầu trong công việc. Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
IMG 9296
Đ/c Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi uỷ khoá mới cần tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực mỗi đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong đó, cần đổi mới tư duy lãnh đạo trong chỉ đạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả; bồi dưỡng và giúp đỡ đội ngũ cán bộ kế cận thông qua việc rèn luyện đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng, động viên kịp thời những cá nhân tích cực, nghiêm khắc phê bình xử lý những cá nhân vi phạm điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật lao động, nội quy quy chế cơ quan; quán triệt, triển khai kịp thời và chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị... của đảng; nghiêm túc triển khai thự hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ‘Một số vấn đề cấp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyến hóa’ trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí: Nguyễn Quang Trung - Bí thư, Quách Thị Thúy Hòa - Phó Bí thư, Bùi Thị Thu Hương - Ủy viên, là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đaithực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
IMG 9406
Chi ủy khóa mới Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai
nhiệm kỳ 2020 – 2022
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội
IMG 9256
IMG 9308
IMG 9380
IMG 9420

Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction