Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 112

Tuần này 429

Tháng này 1623

Tất cả 149658

Sáng ngày 15/01/2020, UBND tỉnh Hòa Bình Tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 (KKĐĐ,LBĐHTSDĐ). Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan… Các điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố.
IMG 9663
Đ/c Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh -
Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình cho biết việc KKĐĐ,LBĐHTSDĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, việc KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong giai đoạn năm 2015 - 2019, đánh giá được sự biến động đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 0101 - Diện tích đất và cơ cấu đất. Việc điều tra thu thập, xử lý, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu kiểm kê phải được thực hiện nghiêm túc. Kết quả KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019 phải được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời gian; bảo đảm tính khách quan, trung thực, phản ánh thực tế sử dụng đất.
IMG 9682
Đ/c Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT -
Phó Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình
Tại Hội nghị và các điểm cầu trực tuyến, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình triển khai nội dung công tác KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019. cụ thể: Việc KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước, ở các cấp hành chính.
Đối tượng kiểm kê đất đai năm 2019 gồm: Diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của Ủy ban nhân dân xã, phường và thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo.
Về thời điểm thực hiện và thời điểm hoàn thành kiểm kê đất đai ở các cấp:
- Thời điểm KKĐĐ,LBĐHTSDĐ thống nhất cả nước là thời điểm ngày 31/12/2019.
- Thời gian thực hiện và hoàn thành gửi báo cáo kiểm kê đất đai năm 2019.
Cấp xã: Bắt đầu thực hiện từ 1/8/2019 và hoàn thiện báo cáo trước 16/01/2020.
Cấp huyện: Hoàn thiện trước 01/3/2020.
Cấp tỉnh: Bắt đầu thực hiện từ 1/8/2019 và hoàn thiện trước 16/4/2020.
Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn kinh phí sự nghiệp, trong đó ngân sách trung ương bảo đảm các nhiệm vụ do các bộ, cơ quan trung ương thực hiện; ngân sách địa phương bảo đảm các nhiệm vụ do các cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.
IMG 9701
Đ/c Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình phát biểu bế mạc
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo KKĐĐ,LBĐHTSDĐ tỉnh Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền đến các đốitượng quản lý, sử dụng đất tại địa phương mình các nội dung triển khai tại Hội nghị  để việc kiểm kê đất đai năm 2019 đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, tổ chức, triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu của công tác KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019 như sau:
- Ban chỉ đạo cần nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, kịp thời giải đáp các vướng mắc khó khăn, liên quan đến ngành, lĩnh vực, thống nhất những vấn đề còn vướng mắc tại các điểm cầu ở địa phương.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể chuẩn bị các loại bản đồ, tài liệu liên quan phục vụ cho kiểm kê đất đai ở địa phương và các nội dung có liên quan; Tổng hợp số liệu KKĐĐ,LBĐHTSDĐ năm 2019 cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ TN&MT theo quy định, trước ngày 16/4/2020.
- Các Sở, ngành có liên quan: Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành mình được phân công. Cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc KKĐĐ,LBĐHTSDĐ thuộc ngành mình quản lý theo Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình.
- UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng ban phối hợp với cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng đất năm 2019 của địa phương. Đảm bảo đúng yêu cầu, đúng tiến độ; tổng hợp và báo cáo phân tích đánh giá biến động đất đai giai đoạn 2015 - 2019, báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã, cấp huyện năm 2019; phê duyệt kết quả theo quy định và gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở TN&MT) trước ngày 01/3/2020.
Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction