Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 90

Tuần này 110

Tháng này 20

Tất cả 152248

         Ngày 14/01/2020, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2022). Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT; đại diện Ban chấp hành Chi Đoàn Sở, cùng toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm Kỹ thuật TN&MT.
IMG 9538
Toàn cảnh Đại hội
         Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy Sở TN&MT. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều có tư tưởng lập trường vững vàng, có trình độ chuyên môn, có sự nhiệt tình trong công tác và có tinh thần đoàn kết nhất trí cao. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn: Là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các chuyên môn, kỹ thuật nên Chi bộ có nét đặc thù riêng. Lực lượng đảng viên đa phần là lao động trực tiếp, địa bàn hoạt động công tác thường ở xa cơ quan đơn vị (đối với các đồng chí đảng viên ở bộ phận kỹ thuật). Do đó khó khăn cho công tác sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ và triển khai các Nghị quyết, văn bản của Đảng cấp trên. Song, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đã vượt qua khó khăn, toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ đã phấn đấu phát huy vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao.
IMG 9581
Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những thành tích của Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Chi uỷ khoá mới thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và cán bộ trong đơn v; quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ‘Một số vấn đề cấp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay’ và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyến hóa’ trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí: Trần Đại Vỹ - Bí thư, Đào Xuân Hồng - Phó Bí thư, Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên, là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực để lãnh đạo công tác Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.
IMG 9641
Chi ủy khóa mới Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật TN&MT
nhiệm kỳ 2020 – 2022
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022./.
Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội
IMG 9650
IMG 9532
IMG 9616
IMG 9599

Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction