Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 20

Hôm qua 90

Tuần này 110

Tháng này 20

Tất cả 152248

Ngày 31/12/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2019 và Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT, cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin.
IMG 8959
Toàn cảnh Hội nghị
Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm Công nghệ thông tin đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả như sau:
Công tác Phát triển công nghệ: Quản lý trang Website của Sở; trang Website Biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; viết, thu thập, tổng hợp, trình duyệt và đăng tải lên Website của Sở với số lượng cụ thể như sau: 53 bài viết; 335 văn bản (3.084 trang văn bản và 5.300 trang tài liệu trong đó: trang Sở: 2.500 trang; trang biến đổi khí hậu: 2.800 trang); 433 tin đăng lại; 129 ảnh bài viết; 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường (cấp tỉnh: 08 thủ tục; cấp huyện: 02 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục); 02 thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc bản đồ cấp tỉnh; mở 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng phần mềm Microstation V8 cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; Quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc; Quản lý máy chủ kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường; Cơ sở dữ liệu Tài nguyên nước hoạt động ổn định đảm bảo cho việc khai thác hiệu quả; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng: Được bảo mật theo quy định trong năm chưa có trường  hợp rò rỉ thông tin trong hệ thống dữ liệu; hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo mạng internet của đơn vị hoạt động ổn định.
Công tác Dữ liệu và Lưu trữ: Nhận bàn giao 31 hồ sơ của phòng Thanh tra Sở; phân loại, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận bàn giao từ các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở, gồm: Tài liệu kèm theo sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính của 04 xã (Phú Lão, Cố Nghĩa, Phú Thành, Hưng Thi), huyện Lạc Thủy; 540 tờ bản đồ; 245 hồ sơ giao đất, 167 hồ sơ thuê đất; cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho 198 lượt khách hàng; xây dựng kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường theo kế hoạch năm 2019, gồm: 22.699 trang A4, 39.908 trang A3, 1.426 trang A0; chỉnh lý hồ sơ, tài liệu giấy ngành tài nguyên và môi trường theo kế hoạch năm 2019, gồm: 6,67 mét giá.
Để từng bước giúp cho đơn vị đảm bảo điều kiện làm việc đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành. Trung tâm Công nghệ thông tin xin kiến nghị với Lãnh đạo Sở một số nội dung sau: Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu tài nguyên và môi trường cho Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ, bảo quản và khai thác, sử dụng theo đúng quy định; tăng ngân sách đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng như duy trì 02 website (http://tnmthoabinh.gov.vnhttp://biendoikhihau.hoabinh.gov.vn )
IMG 8967
Đ/c Trần Đức Thắng -  Phó Giám đốc Sở TN&MT
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng -  Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trung tâm Công nghệ thông tin. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phối hợp, hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở làm tốt công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu tài nguyên và môi trường; tăng cường nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực của ngành, nâng cao trình độ chuyên môn về ứng dụng CNTT; tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở trong công tác triển khai ứng dụng CNTT trong ngành; duy trì và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý khi bị tấn công mạng ….
          Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm Công nghệ thông tin được Giám đốc Sở TN&MT công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho 03 tập thể; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 06 cá nhân.
Được sự ủy quyền của đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT về việc trao tặng các danh hiệu cho các tập thể và cá nhân, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc TTCNTT đã trao tặng các danh hiệu cho các tập thể và cá nhân Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

IMG 8985
Đ/c Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc TTCNTT
trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”cho 02 tập thể
IMG 8992
Đ/c Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc TTCNTT
trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 01 đồng chí
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction