Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 34

Hôm qua 52

Tuần này 401

Tháng này 2193

Tất cả 150228

Ngày 10/9/2019, Đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham gia buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình.
Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo Kết quả công tác TN&MT 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.
IMG 7384
Đ/c Nguyễn Trần Anh - Phó Giám đốc Sở TN&MT báo cáo kết quả công tác TN&MT 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành TN&MT đã kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung về đất đai trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; thu ngân sách từ đất đạt 185 tỷ đồng (gồm thu từ giao đất có thu tiền sử dụng đất 115 tỷ và thu từ tiền cho thuê đất 70 tỷ đồng); hoàn thiện danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh và tính thu tiền sử dụng đất các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách nhà nước. Công tác giải phóng mặt bằng giúp cho các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thuận lợi hơn; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo công tác BT, GPMB&HTTĐC trong công tác chuyên môn; kịp thời đề xuất hướng giải quyết những tồn tại vướng mắc trong công tác GPMB. Công tác khoáng sản: Đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật Khoáng sản và các quy định khác có liên quan, từng bước đưa công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khoảng 18 tỷ đạt 90% so với kế hoạch, nhiệm vụ được giao; dự kiến trong 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh... theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Giải quyết 100% các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Công tác xem xét thẩm định về môi trường các dự án đầu tư đã thực hiện đúng quy trình trước khi tổ chức hội đồng; chất lượng chuyên môn đã được nâng lên. Công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong quá trình chấp hành đến nay tương đối thuận lợi. Các doanh nghiệp chấp hành tương đối tốt, nhận thức rõ trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát chất thải và có biện pháp xử lý theo quy định.
Về kiến nghị và đề xuất, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan rà soát, đính chính, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch theo Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh cho phù hợp thực tế và làm căn cứ để thực hiện trong khi Quy hoạch  chung của tỉnh chưa được quyết định, phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch 2017; bố trí kinh phí 22,615 tỷ đồng để kịp thời triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm; phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí; cho phép lập dự toán kinh phí phục vụ cho việc lập hồ sơ, tính tiền cấp quyền.
Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND một số huyện đã cùng trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TN&MT.
IMG 7398
Đ/c Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh
 phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong 9 tháng vừa qua trong việc tham mưu cho UBND tỉnh về lĩnh vực TN&MT. Đồng thời, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Việc quy hoạch sử dụng đất chất lượng còn chưa cao; công tác định giá đất còn chậm; đơn giá bồi thường thấp.....đồng chí đề nghị Sở TN&MT cần nghiên cứu các văn bản hướng dẫn trong việc quy hoạch sử dụng đất nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung từ đó kiến nghị với các bộ, ngành, trung ương kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tế; quan hệ quy hoạch đất đai và các quy hoạch khác, phải có sự phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND một số huyện cần đối chiếu quy hoạch xây dựng phù hợp, đặc biệt các khu vực đô thị của thành phố Hòa Bình và các khu vực thị trấn; phối hợp với cơ quan thuế rà soát, đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên nước và đề xuất xử lý theo quy định đối với các tổ chức cố tình không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác theo quy định; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép.
                                                                                 Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction