Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 34

Hôm qua 52

Tuần này 401

Tháng này 2193

Tất cả 150228

Ngày 27/8/2019, Đoàn giám sát Ban Pháp chế của HĐND tỉnh do đồng chí Quách Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm hành chính công.

IMG 7311

Toàn cảnh buổi làm việc

           Tại buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo về công tác CCTTHC. Trong thời gian qua, việc thực hiện công tác CCHC đã từng bước đạt được những kết quả khả quan, cụ thể: Việc triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói chung; quan tâm tổ chức triển khai, thực hiện ở các phòng ban, đơn vị trực thuộc, từng bước củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy và tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ; không ngừng cải cách hành chính, nâng chất lượng giải quyết thủ tục nhanh và gọn, đặc biệt, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục và tiết kiệm kinh phí được đặt biệt quan tâm; liên tục tiến hành rà soát,tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, cải cách TTHC, nhất là trong thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất… ; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước, Môi trường, Khí tượng thuỷ văn, Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám trên trang Thông tin điện tử của Trung tâm Hành chính công tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở TN&MT. Đồng thời công khai tên và số điện thoại của các cá nhân, lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các công việc thuộc các lĩnh vực để giúp cho các tổ chức và cá nhân đến làm việc được thuận lợi; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những quy định, thủ tục hành chính.

Hiện tại Sở TN&MT đã triển khai dịch vụ công mức độ 3 cho 9 TTHC trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường và đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết từ ngày 01/01/2017 đến 31/5/2019 là 25.724 hồ sơ. Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 23.612 hồ sơ (số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 23.543 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết quá hạn là 69 hồ sơ). Số hồ sơ đang giải quyết là 2.115 hồ sơ (số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn là 1.557 hồ sơ; số hồ sơ đang giải quyết quá hạn là 0 hồ sơ). Trong kỳ báo cáo, Sở TN&MT không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính và hành vi hành chính trong việc giải quyết các TTHC.

IMG 7328

Đồng chí Quách Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã đóng góp ý kiến để bản báo cáo hoàn thiện hơn, đồng thời, đồng chí đề nghị Sở TN&MT tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ trong việc thực hiện giải quyết TTHC; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung TTHC lên trang thông tin điện tử để đảm bảo kịp thời, đầy đủ các danh mục TTHC; tăng cường kiểm tra, kiểm soát TTHC.

Đinh Sơn Lư

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction