Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 194

Hôm qua 188

Tuần này 194

Tháng này 4007

Tất cả 202763

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Quyết định 456/QĐ-STNMT ngày 23/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kim Bôi cấp cho bà Lê Thị Đông tại thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng, huyện Kim Bôi (nay là thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn), tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
25-11-21
634.31 KB
0
Quyết định 454/QĐ-STNMT ngày 22/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất của hộ ông Bùi Văn Ngũtại Xóm Trại Hòa, xã Hợp Hòa (nay là xã Cao Sơn),huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do bị mất GCN.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
25-11-21
632.81 KB
1
Quyết định 453/QĐ-STNMT ngày 22/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn cấp cho bà Trần Thị Hoa tại khu 3, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn (nay là tổ dân phố số 3, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình), tỉnh Hòa Bình
Created
Size
Downloads
25-11-21
631.31 KB
0
Quyết định 450/QĐ-STNMT ngày 22/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Mai Châu cấp cho ông Hoàng Văn Cường và bà Phạm Thị Làn tại xóm Xà Lính, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
25-11-21
694.57 KB
0
Quyết định 449/QĐ-STNMT ngày 22/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND thành phố Hòa Bình cấp cho bà Trương Thị Thoa tại xóm Mát, xã Dân Chủ (nay là Tổ dân phố số 1, phường Dân Chủ), thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
Created
Size
Downloads
25-11-21
567.73 KB
0
Quyết định 436/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất của hộ bà Đào Thị Hồng tại tổ 06, phường Chăm Mát, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (nay là tổ dân phố số 3, phường Thống Nhất)

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
12-11-21
838.43 KB
2
Quyết định 431/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất, QSH nhà ở và TSK gắn liền với đất do Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình cấp cho ông Hoàng Đức Tới tại xóm Tân Thịnh, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
12-11-21
790.44 KB
0
Quyết định 435/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Thủy cấp cho hộ ông Hoàng Văn Hà để thừa kế cho bà Bùi Thị Tình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
12-11-21
908.69 KB
0
Quyết định 433/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ ông Nguyễn Văn Hải tại thôn Đồng Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh HB

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
12-11-21
796.27 KB
1
Quyết định 430/QĐ-STNMT ngày 09/11/2021 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất của hộ ông Lê Văn Bình tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
11-11-21
911.49 KB
0

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction