Hình ảnh hoạt động

tham van
xin giay
DTM1
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 75

Hôm qua 83

Tuần này 491

Tháng này 1265

Tất cả 222120

Downloads
Overview Search Downloads Up
Category: Quyết định hủy Giấy CNQSD đất

Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Công văn số 150/QD-STNMT ngày 18/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Đỗ Mạnh Tiền tại xóm Ninh Sơn, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
19-05-22
755.12 KB
1
Quyết định 148/QĐ-STNMT ngày 11/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất do UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho hộ ông Lê Hải Chiều tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
12-05-22
750.51 KB
2
Quyết định 147/QĐ-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung số 01 kèm theo GCNQSD đất do UBND thị xã Hòa Bình cấp cho hộ ông Lương Thanh Hợi tại tổ 21 (nay là tổ 13), phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Created
Size
Downloads
12-05-22
635.63 KB
2
Quyết định 146/QĐ-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc hủy GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) cấp cho hộ bà Hà Thị Hạnh tại xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (nay là xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình), tỉnh Hoà Bình
Created
Size
Downloads
12-05-22
637.51 KB
2
Quyết định 145/QĐ-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là thành phố Hòa Bình) cấp cho hộ bà Hà Thị Hạnh tại xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (nay là xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình), tỉnh Hoà Bình.
Created
Size
Downloads
12-05-22
637.14 KB
2
Quyết định 133/QĐ-STNMT ngày 25/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là TPHB) cấp cho bà Hà Thị Hạnh tại xóm Gò Bùi, xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (nay là xã Mông Hóa, TPHB), tỉnh Hoà Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
28-04-22
636.57 KB
3
Quyết định 132/QĐ-STNMT ngày 25/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Lạc Sơn cấp cho hộ ông Đặng Quang Xâm tại xóm Cháy, xã Liên Vũ (nay là phố Cháy, thị trấn Vụ Bản), huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
28-04-22
753.03 KB
2
Quyết định 127/QĐ-STNMT ngày 25/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Tân Lạc cấp cho ông Phạm Thế Tài tại xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
28-04-22
632.41 KB
2
Quyết định 117/QĐ-STNMT ngày 15/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download

Về việc hủy và cấp lại Trang bổ sung kèm theo GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân huyện Kim Bôi cấp cho bà Nguyễn Thị Tú tại thôn Sào, xã Hạ Bì (nay là khu Sào, thị trấn Bo), huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
Created
Size
Downloads
21-04-22
785.67 KB
3
Quyết định 116/QĐ-STNMT ngày 13/4/2022 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình Về việc hủy GCNQSD đất do UBND huyện Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong) cấp cho hộ ông Bùi Văn Như tại xóm Tiện, xã Thung Nai, huyện Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong), tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
15-04-22
694.31 KB
3

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhVideo hoạt động ngành

HÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction