Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 218

Hôm qua 188

Tuần này 218

Tháng này 4031

Tất cả 202787

Sáng ngày 15/11/2021, tại Hội trường V’Star, phường Hữu Nghị, thành phố Hoà bình. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, cảnh báo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường cấp xã năm 2021. Đến dự và Khai mạc lớp Bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường. Tham gia lớp Bồi dưỡng có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách môi trường của phòng TN&MT; công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường các xã, thị trấn các huyện: Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy.
IMG 5190
Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cho biết công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay còn nhiều tồn tại, hạn chế, việc vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra ở nhiều nơi, nhiều cơ sở; các hành vi, vi phạm cơ sở sản xuất kinh doanh tinh vi hơn; chưa có nhiều biện pháp hiệu quả trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt. Do đó, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phụ trách môi trường. Để lớp bồ dưỡng đạt kết quả như mong đợi, đồng chí Chi cục Trưởng đề nghị các đồng chí giảng viên và học viên tham dự lớp học quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch bồi dưỡng, đồng thời phát huy tinh thần trao đổi cởi mở, chia sẻ và tích cực, chủ động áp dụng các kiến thức được cung cấp trong khóa học vào công tác thực tiễn tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

IMG 5197

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng sẽ diễn ra 05 ngày (từ ngày 15 – 20/11/2021), với đội ngũ giảng viên là công chức của Chi cục Bảo vệ môi trường; phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thuộc Sở TN&MT, Lớp Bồi dưỡng sẽ được truyền đạt, thảo luận, thực hành về một số quy định về bảo vệ môi trường mới ban hành; Công tác quản lý chất thải rắn; Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường ở cấp xã, huyện; Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 nâng cao về môi trường; Cảnh bảo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.
IMG 5239
Đ/c Phạm Thành Long – Trưởng phòng
Kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải Chi cụ Bảo vệ môi trường truyền giảng

Lớp Bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách môi trường của phòng TN&MT; công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, cảnh báo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ phụ trách môi trường cấp huyện, công chức địa chính, nông nghiệp, môi trường cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction