Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 171

Hôm qua 188

Tuần này 171

Tháng này 3984

Tất cả 202740

Ngày 10/11/2021, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và tổ chức Hội nghị Kết luận kiểm tra cải cách hành chính năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra, chủ trì Hội nghị; lãnh đạo, chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh. Đại diện cơ quan, đơn vị được kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT và các lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai.
IMG 5043
Thành viên kiêm Thư ký Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả Kiểm tra
Hội nghị đã được nghe Thành viên kiêm thư ký Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra. Năm 2021, Sở TN&MT đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, một số nội dung đã được UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả như: Sở TN&MT đã ứng dụng và triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh trong hoạt động quản lý nhà nước, Công khai đầy đủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và địa chỉ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên trang thông tin điện tử; các phòng ban chuyên môn thuộc Sở đã thực hiện tốt việc xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản; đã thực hiện công tác tuyên truyền về lĩnh vực quản lý; thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và của tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và phương án tự chủ cho đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; việc tinh giảm biên chế đảm bảo số lượng giao; việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Sở đã bám sát các quy định của pháp luật, kết quả đánh giá đảm bảo khách quan, đúng quy định...Bên cạnh đó, kiểm tra còn một số tồn tại như: Chưa thực hiện scan đầy đủ thành phần hồ sơ giải quyết TTHC trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; Số hồ sơ giải quyết chậm thời gian tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; một số hồ sơ phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính thiếu ngày tháng tiếp nhận hồ sơ; một số hồ sơ thiếu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Một số hồ sơ thời gian giải quyết TTHC đảm bảo thời gian quy định tuy nhiên do tích phần mềm chưa đảm bảo theo quy định dẫn đến chậm…
IMG 5035
Toàn cảnh Hội nghị
            Tại Hội nghị, để làm rõ những nội dung về các tồn tại, hạn chế của báo cáo kết quả kiểm tra. Lãnh đạo Sở TN&MT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai đã có giải trình với các thành viên Đoàn kiểm tra và nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục các tồn tại hạn chế như: Bổ sung nguồn nhân lực; bổ sung trụ sở; trang thiết bị máy móc để làm việc; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, các văn bản, các quy định nhằm đảm bảo tính pháp lý của các dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.
IMG 5135
Đ/c Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra
Phát biểu kết luận Hội nghị
IMG 5088
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra khẳng định lĩnh vực TN&MT là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều nhiệm vụ khó khăn, ngành TN&MT là nguồn lực cơ bản để phát triển Kinh tế - Xã hội. Qua kiểm tra, đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Sở TN&MT trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Qua đó đồng chí chỉ đạo Sở TN&MT thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra và thực hiện các nội dung sau:
Đề nghị lãnh đạo Sở TN&M chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở; bộ phận một cửa thực hiện đầy đủ quy trình thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một cửa; thực hiện các giải pháp đảm bảo đạt chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ HCC, công chức, viên chức các phòng chuyên môn liên quan đến giải quyết TTHC cập nhật đầy đủ thông tin về thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC lên  hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; thường xuyên rà soát để cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đảm bảo  đúng thời gian và quy định của pháp luật và công khai kết quả giải quyết và kết thúc trên phần mềm; chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo Kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2021; nâng cao chất lượng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất để đảm bảo chặt chẽ, chuyên nghiệp; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT thay mặt công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra. Trong thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.
Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction