Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 220

Hôm qua 188

Tuần này 220

Tháng này 4033

Tất cả 202789

Sáng ngày 01/11/2021, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để giải quyết một số khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thuê đất theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT và các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo và công chức Chi cục Quản lý đất đai; lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Chánh Văn phòng Sở.
IMG 4990
Toàn cảnh buổi làm việc
            Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai; lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT đã trực tiếp báo cáo các nội dung công việc; những khó khăn, vướng mắc của đơn vị và đề xuất các phương án giải quyết liên quan chiến lược phát triển trong thời gian tới. Qua báo cáo một số khó khăn như: thiếu trụ sở làm việc tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; không đủ số lượng biên chế làm việc; thiếu kinh phí thuê đơn vị tư vấn; khó khăn việc bố trí nguồn đầu tư công …
IMG 5007
Đ/c Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận buổi làm việc
            Kết luận buổi làm việc, đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý đất đai và chia sẻ những khó khăn của Sở đang vướng mắc. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT cần phải đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, tiến độ làm việc; cụ thể hóa các nội dung pháp luật cho phép như Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; đề xuất các dự án thẩm định, trình duyệt danh mục đấu giá đất năm 2022 làm căn cứ giao dự toán triển khai các bước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; đề xuất sửa đổi một số nội dung thấy vương mắc, nghiên cứu những bất cập, trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tập hợp lại để đề xuất tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản để phù hợp thực tế; nghiên cứu chỉ đạo, đề xuất chỉ đạo, thống kế còn bao nhiều trường hợp, diện tích cần cấp mới, cấp đổi để đề xuất triển khai thực hiện, phán đoán tình hình để đề xuất chỉ đạo thực hiện; hiện nay, việc thay đổi địa giới hành chính, hồ sơ lạc hậu thiếu chính xác, cần phải xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện đo đạc lại; tiếp tục cải cách hành chính đề xuất sửa đổi, điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý được tổ chức một cách bài bản, minh bạch; việc giao đất, tính tiền sử dụng đất phải kịp thời, dự án chậm tiến độ thì xử lý theo chủ trương đầu tư, hợp đồng thực hiện dự án, trách nhiệm nhà đầu tư trúng đấu giá; để có trụ sở làm việc của Chi nhánh VPĐKĐĐ, Sở TN&MT cần đề xuất, làm việc với UBND các huyện để được bố trí quỹ đất, nhà làm việc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai; lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Kỹ thuật TN&MT về việc bổ sung nguồn nhân lực, mua sắm, bổ sung trang thiết bị máy móc làm việc, kinh phí đáp ứng công việc được giao.

Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction