Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 173

Hôm qua 188

Tuần này 173

Tháng này 3986

Tất cả 202742

Chiều ngày 01/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình công bố Quyết định tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trên cơ sở sát nhập Trung tâm Công nghệ thông tin, Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Duy Phương – Phó Giám đốc Sở nội vụ, đại diện Sở Tài chính, lãnh đạo Sở TN&MT; lãnh đạo các phòng chuyên môn; các đơn vị trực thuộc Sở, các trưởng, phó phòng chuyên môn Văn phòng Đăng ký đất đai, cùng toàn thể viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Long – Phó Giám đốc Sở TN&MT đã Công bố Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình Quyết định Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.
IMG 4538
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao Quyết định Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai
cho lãnh đạo VPĐKĐĐ & lãnh đạo TTCNTT
 
IMG 4546
Đ/c Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu và trao Quyết định Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai, đồng chí Nguyễn Trần Anh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT giao nhiệm vụ cho Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo sở về công tác cán bộ, điều chuyển, luân chuyển, sắp xếp vị trí cán bộ…; hướng dẫn VPĐKĐĐ xây dựng quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Giám đốc VPĐKĐĐ chủ động xây dựng dự thảo đề án vị trí, việc làm của VPĐKĐĐ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; TTCNTT & VPĐKĐĐ thực hiện bàn giao, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính theo quy định của Pháp luật; bố trí, sắp xếp viên chức quản lý, người làm việc, sử dụng tài sản của VPĐKĐĐ đúng theo quy định của Pháp luật.
- Đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính quan tâm, hướng dẫn về các trình tự, thủ tục về công tác cán bộ, công tác tài chính để thực hiện sát nhập Trung tâm Công nghệ thông tin với VPĐKĐĐ được sớm hoàn thiện, ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.
 
IMG 4568
Đ/c Nguyễn Quang Trung – Giám đốc VPĐKĐĐ phát biểu
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Giám đốc Sở TN&MT, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Giám đốc VPĐKĐĐ hứa sẽ tập trung và chủ động thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp cụ thể đã được chỉ đạo và đẩy nhanh hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định pháp luật, với nhiệm vụ được giao và vai trò trách nhiệm của đơn vị, tập thể VPĐKĐĐ sẽ luôn khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua, sáng tạo đổi mới mọi hoạt động để đóng góp vào sự phát triển chung của ngành TN&MT tỉnh Hòa Bình.
Đinh Sơn Lư

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction