Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 199

Hôm qua 188

Tuần này 199

Tháng này 4012

Tất cả 202768

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh tổ chức đấu giá quyền sử dụng 52 thửa đất tại đô thị dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi Đợt 1 (Lần thứ 2) do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
1.3. Văn phòng công ty: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên cơ quan: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;
2.2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị.
3.2. Vị trí, địa điểm của tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
3.3. Nhóm, loại, diện tích đất:
- Nhóm đất: Phi nông nghiệp.
- Loại đất: Đất ở tại đô thị.
- Tổng diện tích đất: 9.071,7 m2.
- Số lượng tài sản: Quyền sử dụng 52 thửa đất ở.
- Chi tiết tài sản đấu giá: (Có bảng kê chi tiết kèm theo).
3.3. Địa điểm tài sản: Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
3.4. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất đấu giá
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
4. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 91.145.307.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt tỷ một trăm bốn mươi năm triệu ba trăm linh bảy nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Có bảng kê chi tiết kèm theo.
5.1. Khoản tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
5.2. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
5.3. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8.  Tổ chức xem tài sản:
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 15/11/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 17/11/2021 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại khu đất đấu giá thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
9.1. Thời gian và địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/11/2021.
- Địa điểm mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
9.2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
-  Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/10/2021 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/11/2021;
-  Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).
10. Thời gian, nơi nhận tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
10.1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 17/11/2021 đến ngày 18/11/2021. Hạn cuối đến 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2021 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 16 giờ 00 phút ngày 18/11/2021.
- Nơi nhận tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh nhận được thông báo bằng văn tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đúng thời gian quy định).
- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ (Tên người tham gia đấu giá tài sản).
        - Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá thửa đất số......
10.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá
- Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/11/2021.
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh nhận Phong bì thư có chứa phiếu trả giá của khách hàng nộp trực tiếp tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
11.1. Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/11/2021.
11.2. Địa điểm: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi; Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi. (Nếu có thay đổi địa điểm công bố giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng trước 01 ngày).
- Khách hàng có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá; yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, Giữ khoảng cách với người xung quanh, khai báo Y tế, kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào phòng hội trường đấu giá;
- Đối với các khách hàng tham gia đấu giá khi đi mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để kiểm tra (nếu cần).
12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction