Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 171

Hôm qua 188

Tuần này 171

Tháng này 3984

Tất cả 202740

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Đợt 1) như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:
1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;
1.2. Địa chỉ: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:
2.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị.
2.2. Vị trí, địa điểm của tài sản: Tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
2.3. Nhóm, loại, diện tích đất:
- Nhóm đất: Phi nông nghiệp.
- Loại đất: Đất ở tại đô thị.
- Tổng diện tích đất: 14.342,8 m2;
- Số lượng tài sản: Quyền sử dụng 103 thửa đất ở.
- Chi tiết tài sản đấu giá: Có danh sách chi tiết từng lô đất đấu giá kèm theo
- Tài sản trên đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đề nghị đấu giá là 14.342,8 m2; trên đất hiện không có tài sản.
- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đề nghị tổ chức đấu giá đã hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
2.4. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất đấu giá
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
3. Tổng giá khởi điểm (Cho 103 lô đất đấu giá): 138.812.752.000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:
Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 cụ thể như sau:
4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, thiết bị an toàn cho phòng chống dịch bệnh thời điểm hiện nay;
4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả đã được nhiều đơn vị có tài sản chấp nhận;
4.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên;
4.4. Có tối thiểu 03 Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản tương tự trong thời gian gần nhất (Cung cấp bản sao chứng thực hợp đồng dịch vụ đấu giá và báo cáo kết quả đấu giá sau phiên đấu giá để chứng minh);
4.5. Có Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với đấu giá viên;
4.6. Đã hoạt động trong lĩnh vực đấu giá 05 năm trở lên.
4.7. Kinh nghiệm của đấu giá viên dự kiến điều hành cuộc đấu giá: Có kinh nghiệm về công tác là đấu giá quyền sử dụng đất;
4.8. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật, không vượt quá khung kinh phí theo quy định tại Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính;
4.9. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
5. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá tài sản;
- Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản;
- Phương án đấu giá;
- Thù lao dịch vụ đấu giá.
6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (Từ 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2021).
Hồ sơ nộp trực tiếp Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.
6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình, số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Người đến nộp phải mang theo giấy giới thiệu và CMND.
Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.
7. Thời gian thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:
Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá được thông báo vào ngày 21/10/2021 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction