Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô con nhãn hiệu ISUZU, Biển kiểm soát 28A-002.90 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình chuyển giao như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:
1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;
1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:
2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.
2.2. Địa chỉ: Số 391, Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Thông tin về tài sản đấu giá:
3.1. Tên tài sản: Xe ô tô con nhãn hiệu ISUZU, Biển kiểm soát 28A-002.90;
3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản, chất lượng tài sản: Nhãn hiệu: ISUZU;   Màu sơn: Vàng;  Số loại: TROOPER UBS25G; Loại xe: Ô tô con; Số máy: 100154; Số khung: JACUBS25G17101656; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Năm, Nước sản xuất: 2002, Việt Nam.
4. Giá khởi điểm của tài sản: 65.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.
5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn). Tương đương với 20% giá trị tài sản. Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:
5.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;
5.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.
6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.
- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.
7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
8.  Tổ chức xem tài sản:
8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Khách hàng có thể tự đi xem tài sản với điều kiện phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh);
8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/5/2022 và ngày 24/5/2022 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
9.1. Thời gian và địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2022 (Trong giờ hành chính);
- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
9.2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:
-  Thời gian: Từ ngày 16/5/2022 đến 11 giờ 00 phút ngày 26/5/2022 (Trong giờ hành chính);
-  Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).
10. Thời gian nộp tiền đặt trước và nhận phiếu trả giá
10.1. Thời gian nộp tiền đặt trước:
- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 27/5/2022 đến ngày 30/5/2022. Hạn cuối đến 11 giờ 30 phút ngày 30/5/2022. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 11 giờ 30 phút ngày 30/5/2022.
- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh nhận được thông báo bằng văn tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh đúng thời gian quy định).
- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ (Tên người tham gia đấu giá tài sản).
 - Nội dung nộp tiền: Tên người tham gia đấu giá xe ô tô nhãn hiệu ISUZU.
10.2. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá
- Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/5/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 30/5/2022.
- Địa điểm nhận phiếu trả giá: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
11. Thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá
11.1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2022.
11.2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. (Nếu có thay đổi địa điểm công bố giá thì Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng trước 01 ngày).
- Khách hàng có mặt trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá; yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, Giữ khoảng cách với người xung quanh, khai báo Y tế, kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào phòng hội trường đấu giá;
- Đối với các khách hàng tham gia đấu giá khi đi mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để kiểm tra.
12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)
- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.
-  Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình: Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.