Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 211

Hôm qua 188

Tuần này 211

Tháng này 4024

Tất cả 202780

Chiều ngày 16/01/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)

Trong năm qua, Trung tâm Công nghệ thông tin luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở; sự phối hợp của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở; toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, năm 2018 đơn vị đã đạt được những kết quả sau: Quản lý trang Website của Sở; trang Website Biến đổi khí hậu tỉnh hòa bình của Sở Tai nguyên và Môi trường; viết, thu thập, tổng hợp, trình duyệt và đăng tải lên Website của Sở với số lượng sau: 45 bài viết; 295 văn bản; 35 tin đăng lại; 187 ảnh; 01 video; Mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng phần mềm chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp báo cáo hoạt động dảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2018; Hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo mạng internet của đơnvị hoạt động ổn định; Quản lý máy chủ kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên và môi trường hoạt động ổn định đảm bảo cho việc khai thác hiệu quả; nhận bàn giao hồ sơ tài liệu của Chi cục Môi trường ( 35 hồ sơ, 05 báo cáo; Thanh tra Sở ( 21 hồ sơ); Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám ( Dự án Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Phân loại, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu nhận bàn giao từ các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc sở, số lượng: 76 quyển sổ địa chính, 103 quyển sổ mục kê, 670 tờ bản đồ, 222 hồ sơ giao đất, 166 hồ sơ thuê đất; cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường cho 118 lượt khách hàng; cung cấp hồ sơ giao đất, thuê đất của huyện Yên Thủy cho 04 đơn vị; xây dựng kho dữ liệu dạng số tài liệu lưu trữ ngành tài nguyên môi trường theo kế hoạch 2018 với tổng số lượng là 58.933 trang; bàn giao hồ sơ tài liệu cho Văn phòng đăng ký đất đai ( dạng giấy 235 hồ sơ, dạng số 8.995 tờ bản đồ, 483 quyển sổ mục kê, 698 quyển sổ đại chính, 07 bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

k15

Đ/c Bùi Quang Điệp - Đảng ủy viên - Phó Giám đốc Sở TN&MT

 phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở  TN&MT ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của đơn vị trong năm 2018. Trong năm 2019, đồng chí yêu cầu Trung tâm cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu để nâng tầm của đơn vị trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin của ngành; công tác lưu trữ cần được nâng cao để triển khai hiệu quả; phối hợp với các phòng ban chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. tham gia thẩm định các dự án về công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Sở TN&MT; nghiên cứu xây dựng đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường…

Với những thành tích đã đạt được Trung tâm Công nghệ thông tin được Giám đốc Sở công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 01 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 07 cá nhân và danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho Trung tâm Công nghệ thông tin và phòng Phát triển công nghệ.

k16

Đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở TN&MT

 trao tặng giấy khen cho đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

k17

Đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở TN&MT  trao tặng giấy khen

 cho phòng Phát triển công nghệ đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

Bùi Minh Khánh

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction