Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 214

Hôm qua 188

Tuần này 214

Tháng này 4027

Tất cả 202783

 a88

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh

ký chương trình hợp tác mới giữa hai Bộ

Ngày 18/7, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã chủ trì Hội nghị sơ kết phối hợp công tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ về tăng cường công tác khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự Hội nghị, có các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng các lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hai Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ, khăng khít kể từ khi thành lập. Các lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị trực thuộc hai Bộ luôn có sự phối hợp, hỗ trợ để cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước.

a99

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

Đối với công tác khoa học công nghệ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, vai trò của khoa học và công nghệ ngày càng quan trọng nhất là trong quá trình phát triển đất nước hiện nay. Với xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực điều hành thì các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường càng phải thay đổi để theo kịp với thời đại mới. Do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn mong muốn có sự đồng hành từ Bộ Khoa học và Công nghệ với những ý kiến đóng góp, những giải pháp có tính đổi mới để ngành tài nguyên và môi trường có thể vận dụng, tiếp thu được những thành tựu khoa học đưa ngành phát triển tiên tiến, hiện đại hơn và đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn hiện nay.

Đồng quan điểm với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai Bộ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau qua từng giai đoạn phát triển của đất nước. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng như các lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tới nhiệm vụ khoa học công nghệ trong các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường.

a100

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, qua ba năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về khoa học và công nghệ, 07 nội dung được hai bộ phối hợp hết sức chặt chẽ và toàn diện. Trong thời gian tới, để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị hai bên cần phải chỉ ra những vấn đề đang vướng mắc, những nhu cầu cấp thiết hiện nay để lãnh đạo hai Bộ có thể chỉ đạo và định hướng cho các đơn vị hai bên cùng nhau phối hợp, làm sao để áp dụng khoa học công nghệ tới 09 lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường và đạt được những kết quả tốt đẹp, phục vụ nhân dân và xây dựng đất nước.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường về khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác triển khai phối hợp với 07 nội dung trọng tâm. Cụ thể: (i) Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”. (ii) Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển đến năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ. (iii) Đẩy mạnh tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức quốc tế về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (iv) Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển một đến hai tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia về tài nguyên và môi trường. (v) Xây dựng một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên phục vụ việc triển khai các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Biến đổi khí hậu, Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích. (vi) Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. (vii) Phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực khoa học và công nghệ của ngành tài nguyên và môi trường vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được của sự phối hợp giữa hai Bộ trong công tác khoa học và công nghệ, đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ cũng đóng góp nhiều ý kiến để hướng tới mục tiêu xây dựng công tác khoa học và công nghệ của Bộ, của các lĩnh vực ngày càng hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn nữa để phục vụ xây dựng và phát triển đất nước.

a101

Toàn cảnh Hội nghị chiều ngày 18/7

Sau khi lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao buổi làm việc trên tinh thần xây dựng, cùng nhau đánh giá và nhận diện đúng các vấn đề để đưa ra những định hướng sắp tới trong công tác phối hợp giữa hai Bộ để có thể đưa ra được những sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ và đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn của các lĩnh vực như: ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đánh giá, thẩm định công nghệ xử lý rác thải; nghiên cứu cơ bản về khí tượng, khí hậu để phục vụ dự báo khí tượng thủy văn; nghiên cứu và điều tra cơ bản về biển và hải đảo... Phía Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ do Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối để phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện một cách tốt nhất công tác khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường.

Cũng tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá sơ kết phối hợp công tác giữa hai Bộ và nhu cầu cần thiết trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ký bổ sung Chương trình hợp tác giữa hai Bộ trong giai đoạn 2018 - 2020.

a102

Hai Bộ trưởng ký kết Chương trình hợp tác giữa hai Bộ

Theo: Khương Trung monre.gov.vn

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction