Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 177

Hôm qua 188

Tuần này 177

Tháng này 3990

Tất cả 202746

kh2 Theo thống kê, từ năm 2012 tới nay, trên địa bàn tỉnh có 69 người chết, 29 người bị thương do thiên tai gây ra; số nhà cửa bị hư hỏng, đổ sập, tốc mái, ngập nước, di dời khoảng 25 nghìn nhà của các hộ dân. Hư hỏng hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, trong đó có các công trình trọng điểm về phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó còn gây thiệt hại nặng nề về hoa màu. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng: 5.300 tỷ đồng.
Lãnh đạo sở NN&PTNT kiểm tra các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ
Để chủ động ứng phó với thiên tai và giám sát khí hậu, thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, trong những năm qua UBND tỉnh Hòa Bình đã tích cực triển khai hàng loạt giải pháp nhằm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Tỉnh đã thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị Đài khí tượng thủy văn tỉnh; xây dựng chương trình kiểm tra các công trình phục vụ tưới tiêu trước mùa mưa bão; xây dựng phương án quản lý, vận hành hồ chứa phục vụ chống hạn, chống lũ. Trong mùa bão, có kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm ...Để giảm thiệt hại do rủi ro thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai, phòng chống thiên tại lũ lụt cứu hộ cứu nạn hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Nhận định những năm gần đây, thiên tai xảy ra liên tiếp, việc xây dựng các công trình phòng chống thiên tai trọng điểm cấp bách là rất cần thiết và đặc biệt quan trọng. Năm 2017, 2018 vừa qua, Trung ương đã hỗ trợ kinh phí để phục hồi, khắc phục các công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai. Năm 2017 hỗ trợ 260 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 81 công trình; năm 2018 hỗ trợ 94 tỷ đồng xây dựng 13 công trình. Hàng năm, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt trích Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cho các địa phương, đơn vị để hỗ trợ công tác khắc phục, phục hồi các công trình phòng chống thiên tai theo quy định. Tổng kinh phí thu được từ năm 2015 đến nay là trên 39 tỷ đồng.  
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có hệ thống các trạm đo mưa tự động (31 trạm) được đặt tại 11 huyện, thành phố nơi có khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, tại các sông suối dốc, các nhà máy thủy điện nhằm cung cấp số liệu đo mưa qua hệ thống VINARIAN cập nhật hàng giờ. Mô hình đo mưa tự động này công khai số liệu với toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, người dân tại các địa phương cũng như các cấp chính quyền sẽ đưa ra công tác cảnh báo, xây dựng phương án ứng phó thiên tai sát với thực tế hơn.
Chú trọng tới đảm bảo an ninh lương thực và tài nguyên nước, hiện tỉnh có trên 386 nghìn ha diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp, chiếm khoảng 84% tổng diện tích tự nhiên bao gồm đất trồng lúa, trồng cây trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng, đất phòng hộ….song song với đó thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu. Về cơ bản đảm bảo an ninh lương thực hàng năm, phát triển kinh tế nông nghiệp từ các loại cây đặc sản địa phương. An ninh tài nguyên nước được đảm bảo, từ việc khai thác nước cho đô thị, khai thác nước cho sinh hoạt nông thôn, khai thác nước của nhà máy thủy điện, nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp….Bên cạnh đó việc bảo vệ, phát triển bền vững rừng, tăng cường hấp thụ khí thải nhà kính và bảo tồn đa dạng sinh học được quan tâm thực hiện. Trong 05 năm (2016 - 2020) tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện 17 dự án bảo vệ và phát triển rừng  và 01 dự án giống cây lâm nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững với tổng nguồn vốn đã thực hiện (tính đến năm 2019) là trên 114 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019 vốn đầu tư công do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng là 56.993 triệu đồng/68.000 triệu đồng đạt 83,8% kế hoạch giao đến năm 2020; Dự án giống cây lâm nghiệp thực hiện 7.958 triệu đồng/10.000 triệu đồng, đạt 79,5% kế hoạch giao đến năm 2020.
Đồng thời tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong ứng phó với BĐKH, mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm huy động các nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ, năng lực quản lý điều hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án về bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu tại tỉnh....Những hoạt động tích cực trên đã góp phần không nhỏ chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, vì một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng./.

 Theo Lê Thùy - CTTĐT -07/11/2019

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction