Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 206

Hôm qua 188

Tuần này 206

Tháng này 4019

Tất cả 202775

(TN&MT) - Ngày 4/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị bàn giao kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa tại khu vực do lịch sử để lại.
Tham dự có lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp.
Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các Sở, huyện liên quan của 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh BìnhThanh Hóa.
 mg 9558
Bàn giao Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã
gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho ba tỉnh
Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, từ tháng 9/2020 Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện trên thực địa, lập bộ hồ sơ, bản đồ gốc thực địa.
 mg 9514

Toàn cảnh Hội nghị

Đến nay, Cục đã lập hồ sơ bản đồ cho 2 xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy và xã Đoàn kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và 3 xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, xã Gia Hưng, Gia Hòa, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Lập hồ sơ, bản đồ cho 2 xã Mai Hịch, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trên cơ sở đó, tại Hội nghị này, Bộ TN&MT sẽ tiến hành bàn giao Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho ba tỉnh.
 mg 9506
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị lãnh đạo 3 tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai việc hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo đúng quy định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc và lập hồ sơ địa giới hành chính theo đúng Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ TN&MT và giao nộp Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp về Bộ TN&MT để kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo yêu cầu của Dự án 513.
Theo Thứ trưởng, căn cứ các kết quả kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật của Bộ TN&MT, UBND các tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của địa phương, báo cáo Bộ Nội vụ tổ chức họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia theo quy định.
 mg 9526
Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo ba tỉnh bày tỏ thống nhất cao việc triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP và Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, việc triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP và Nghị quyết 77/NQ-CP có ý nghĩa quan trọng đối với 3 tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình. Đồng thời bày tỏ cảm ơn Bộ TN&MT và các Bộ, ban, ngành đã quan tâm, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của 3 tỉnh để triển khai trên thực địa được thuận lợi.
Trên cơ sở kết quả Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ông Toàn mong muốn 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các công việc tiếp theo.
Theo Thủy Nguyễn - baotainguyenmoitruong.vn – ngày 04/12/2020

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction