Hình ảnh hoạt động

tham van
xin giay
DTM1
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 73

Hôm qua 83

Tuần này 489

Tháng này 1263

Tất cả 222118

Triển khai thực hiện Nghị quyết 56/2017/QH14, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Đến nay cơ cấu tổ chức của Bộ đã được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm nhiều tầng nấc trung gian. Công tác chỉ đạo điều hành, phương thức làm việc có nhiều đổi mới. Đặc biệt công tác cải cách hành chính (CCHC) và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có bước chuyển biến tích cực, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Ngày 09/9/2014, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Lệnh Vượng - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung sau: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp theo là phần truyền đạt của đồng chí Phạm Xuân Triển - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gồm hai chuyên đề: Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chuyên đề Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trên cơ sở kết quả tiếp thu và tài liệu đã phát, đồng chí Bùi Quang Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở đề nghị các chi bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết trong các chi bộ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về các quan điểm của Đảng đã được đề ra trong Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc./.

 Đình Hoàng

 

 

Sáng ngày 06/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai phổ biến Luật Phòng chống khủng bố và công tác Bảo vệ bí mật nhà nước. Ðồng chí Nguyễn Văn Dật - Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hòa Bình đã tới dự và triển khai Luật Phòng chống khủng bố và công tác Bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, trưởng phó phòng chuyên môn Sở; lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức thuộc Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình giới thiệu Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới cần nhận thức và thực hiện tốt các công tác sau: công tác bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, là trách nhiệm của các cấp các ngành và mọi công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ, năng lực; chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực như thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Sau phần trình bày của Thượng tá Nguyễn Văn Trung là phần giới thiệu chuyên đề phòng, chống khủng bố của Đại tá Bùi Việt Bắc - Trưởng phòng PA61- Công an tỉnh Hoà Bình, gồm các nội dung sau: tình hình khủng bố trên thế giới và ở Việt Nam, công tác phòng chống khủng bố trong thời gian tới; phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2013 gồm 8 chương, 51 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013. Luật quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố. Luật cũng đề cập đến vấn đề chống khủng bố, phát hiện khủng bố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố; biện pháp phòng chống khủng bố.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dật yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài nguyên và Môi trườngnắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Đình Hoàng

 

 

 

 

 

 

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhVideo hoạt động ngành

HÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction